Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

Bài tập từ vựng Unit 5 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 nâng cao: Where will you be this weekend? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. street

B. party

C. land

D. road

2. A. city

B. village

C. town

D. week

3. A. island

B. plane

C. coach

D. underground

Exercise 2: Look at the picture and write

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?

4. ___________________

5. ___________________

6. ___________________

Exercise 3: Put the letters in the correct order to have correct words

1. OINUTCRDYSE

: ________________________

2. IVIST

: ________________________

3. ORWMRTOO

: ________________________

Exercise 4: Complete the sentence with the words in the box

weekend

explored

sandcastles

Bay

sunbathe

1. Ha Long ___________ is very beautiful. Let’s go there!

2. What will you do this _________?

3. My father and my mother often _________ in the morning

4. We like building ________ very much

5. They __________ Son Doong Cave last holiday

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. A

Exercise 2: Look at the picture and write

1. Sandcastle

2. Cave

3. Seafood

4. Island

5. Picnic

6. Village

Exercise 3: Put the letters in the correct order to have correct words

1. OINUTCRDYSE

: COUNTRYSIDE

2. IVIST

: VISIT

3. ORWMRTOO

: TOMORROW

Exercise 4: Complete the sentence with the words in the box

1. Ha Long _____Bay______ is very beautiful. Let’s go there!

2. What will you do this _____weekend____?

3. My father and my mother often ___sunbathe______ in the morning

4. We like building ____sandcastles____ very much

5. They ____explored______ Son Doong Cave last holiday

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 5: Where will you be this weekend?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 nâng cao: Where will you be this weekend?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
13
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm