Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31

Bài tập ôn tập Unit 18 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. going

B. playing

C. exciting

D. buying

2. A. worker

B. attractive

C. doctor

D. designer

3. A. rainy

B. spring

C. cloudy

D. foggy

4. A. pizza

B. sausage

C. season

D. egg

5. A. pagoda

B. interesting

C. island

D. park

II/ Look at the picture and complete the words

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31

1. r _ i _ y

2. p _ g _ d _

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31

3. s _ n n _

4. i _ l _ n d

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. like/ Linda/ it’s/ because/ too/ cold./ doesn’t/ winter/

_______________________________________________

2. John?/ your/ What’s/ season,/ favorite/

_______________________________________________

3. My/ went/ mother/ shopping/ yesterday/

_______________________________________________

4. father/ football/ watches/ on TV/ My

_______________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

4. C

5. B

II/ Look at the picture and complete the words

1. rainy

2. pagoda

3. sunny

4. island

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. Linda doesn’t like winter because it’s too cold.

2. What’s your favorite season?

3. My mother went shopping yesterday.

4. My father watches football on TV.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 31. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 30.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 633
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm