Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Danh từ số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 5
DANH TỪ SỐ ÍT, SỐ NHIỀU, ĐẾM ĐƯỢC KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC
A. THUYẾT
Trong tiếng Anh 2 loại danh từ danh từ đếm được (Countable Noun) danh
từ không đếm được (Uncountable Noun).
Danh từ không đếm được: dụ: tea (trà), water (nước), sugar ường)…
Danh từ đếm được: danh t đếm được gồm cả danh từ số ít danh từ số nhiều:
Danh t số ít chỉ một người hay một vật. Danh từ số nhiều chỉ hai người hoặc hai
vật trở lên.
Cách thành lập số nhiều cho danh từ đếm được: bỏ a thêm s vào sau danh
từ:
+ Riêng các danh từ tận cùng -s, -sh, -ch, -x thì ta thêm
es .
+ Những danh từ tận cùng y và trước y một phụ âm thì ta phải đổi y thành i
rồi thêm es
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Với các danh từ tận cùng phụ âm + o thì ta phải thêm es khi chuyển danh từ
này sang số nhiều.
Các danh từ đặc biệt khi chuyển sang số nhiều:
Một số danh từ đếm được chung hình thái cho cả hai dạng s ít số
nhiều
One fish (một con cá) -> two fish (2 con cá)
One sheep (một con cừu) -> two sheep (2 con cừu)
Một số danh từ chỉ hình thái số nhiều: trousers (quần dài), glasses (kính
mắt)
Where are my glasses? (Kính của tớ đâu?)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
My trousers are dirty. (Quần của tôi bẩn rồi.)
“There is/ There are” với danh từ số ít số nhiều.
Công thức :
There is/are + N + adverb of place
+ There is đi với danh từ số ít
dụ: There is a dog in the garden. (Có một chú chó trong vườn.)
There is a kitchen in their house. (Có một phòng bếp trong nhà của họ.)
+ There are đi với danh từ số nhiều
dụ: There are two pens on the table. (Có hai chiếc bút trên bàn.)
There are many pupils in the classroom. (Có rất nhiều học sinh trong lớp.)
Lưu ý: Trong một câu nếu cả danh từ số ít danh từ số nhiều thì việc sử dụng
cấu trúc “there is/are” sẽ phụ thuộc vào danh từ số ít hay số nhiều đi liền với nó.
dụ: There is a book and two rulers in the bag.
(Có một quyển sách hai cái thước kẻ trong túi.)
There is a dictionary and ten books on the bookshelf.
(Có một quyển từ điển mười quyển sách trên g sách.)
There are twenty pupils and one teacher in the classroom.
(Có hai mươi bạn học sinh một giáo viên trong lớp.)
There are two chairs and one tabỉe in the living ro om.
(Có hai chiếc ghế và một chiếc bàn trong phòng khách.)
Đại từ/ tính từ chỉ định “these”, “those” với danh từ s ít số nhiều.

Tiếng Anh 5: Phân loại Danh từ cơ bản

Tài liệu Ngữ pháp chuyên đề Danh từ số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được lớp 5 nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 cả năm mới nhất trên VnDoc.com. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ lý thuyết về

+ phân loại những loại danh từ trong Tiếng Anh cơ bản như: Danh từ số ít, Danh từ số nhiều, Danh từ đếm được, Danh từ không đếm được, Danh từ đặc biệt

+ cấu trúc There is There are phù hợp với những loại Danh từ Tiếng Anh đã nêu trên đây

và bài tập Tiếng Anh thực hành đổi danh từ số ít sang danh từ số nhiều có đáp án giúp học sinh lớp 5 nắm chắc phần Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm này.

Trên đây là nội dung lý thuyết và bài tập của Danh từ số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 chương trình mới khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến, luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 12.338
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm