Chia động từ ở thì Hiện tại đơn ứng với Đại từ nhân xưng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 5
CHIA ĐỘNG T THÌ HIỆN TẠI ĐƠN ỨNG VỚI ĐẠI T
NHÂN XƯNG
A. QUY TẮC CHIA ĐỘNG TỪ TO BE, TO HAVE, ĐỘNG TỪ THƯỜNG
a. ĐỘNG TỪ TO BE
Ta thể viết tắt như sau:
1. Dạng khẳng định :
S + to be + noun ( N)
dụ: I am (I’m) a pupil. (Tôi học sinh.)
She is (She ’s) a teacher. (Cô ấy giáo viên.)
2. Dạng ph định
S + to be + not / n’t + N
dụ: He isn ‘t a doctor. (Anh ấy không phải bác .)
I am not a student. (Tôi không phải sinh viên.)
3. Dạng nghi vấn :
To be + Personal Pronoun + N
dụ: Are you a pupil? (Bạn học sinh phải không?)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Is he a teacher? (Anh ấy giáo viên phải không?)
4. Câu hỏi (WH-question)
WH + to be + Personal Pronoun?
dụ: How are you? (Bạn khoẻ không?)
What does she do? (Cô ấy làm nghề ?)
*Chú ý : đôi khi Personal Pronoun được thay bằng một Noun
dụ: How is Hoa? (Hoa khoẻ không?)
-How is Nam? (Nam kho không?)
b. ĐỘNG TỪ TO HAVE
1. Dạng khẳng định
dụ: -I have a sister and a brother. (Tôi chị gái và em trai.)
He has 5 pencils. (Anh ấy có 5 chiếc bút chì.)
2. Dạng ph định
dụ: I don ’t have any dictionaries. (Tôi không quyển từ điển nào cả.)
She doesn ‘t have any rulers. (Cô ấy không cái thước kẻ nào.)
3. Dạng nghi vấn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
dụ: -Do you have any books? (Bạn quyến sách nào không?)
-Does he have any pens? (Anh ấy cái bút nào không?)
C. ĐỘNG TỪ THƯỜNG
*Cách chia động từ:
Bỏ “to” và giữ nguyên động từ khi chia các ngôi I, you, we,
Thêm “s vào động từ khi chia các ngôi he, she, it.
dụ: He learns English well. (Anh ấy học giỏi tiếng Anh.)
We read picture stories after school.(Chúng tôi đọc truyện tranh sau khi đi học về.)
*Quy tắc thêm đuôi cho các động từ đặc biệt:
Đối với các động từ tận cùng bằng -ss, -sh, -ch, -z, -o khi chia các ngôi he, she, it ta
phải thêm es:

Tiếng Anh 5: Dạng bài chia động từ cơ bản

Tài liệu chuyên đề Chia động từ Tiếng Anh thì hiện tại đơn ứng với đại từ nhân xưng lớp 5 nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 cả năm mới nhất trên VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ lý thuyết về cách chia động từ to be, động từ have và động từ thường tương ứng các loại đại từ nhân xưng và 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án khác nhau giúp học sinh lớp 5 nắm chắc phần Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm này.

Trên đây là nội dung lý thuyết và bài tập của Chia động từ ở thì Hiện tại đơn ứng với Đại từ nhân xưng. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 chương trình mới khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến, luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 8.279
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm