Bài tập về câu khẳng định thì hiện tại đơn lớp 6

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh Bài tập về câu khẳng định ở thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 6 có đáp án được sưu tầm và đăng tải, với nội dung ôn luyện Thì hiện tại đơn dưới dạng bài thể khắng định rất hữu ích cho các bạn học sinh đánh giá nhanh kiến thức, đồng thời ôn luyện phần Thì quan trọng này.

Xem thêm: Chia động từ thì hiện tại đơn lớp 6

Ex 1: Write:

1. he/ drink milk every day

2. he/ be a good student

3. his dog/ bark

4. Tim/ study French quite well

5. we/ make dinner at the weekends

6. I/ leave work on time very often

7. she/ meet her brother every week

EX2. Read then choose the best answer

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary and Marcus cut/ cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

EX3. Write the verb in correct form

1. I usually (go) to school.

2. They (visit) us often.

3. You (play) basketball once a week.

4. Tom (work) every day.

5. He always (tell) us funny stories.

6. She never (help) me with that!

7. Martha and Kevin (swim) twice a week.

8. In this club people usually (dance) a lot.

9. Linda (take care) of her sister.

10. John rarely (leave) the country.

11. We (live) in the city most of the year.

12. Lorie (travel) to Paris every Sunday.

13. I (bake) cookies twice a month.

14. You always (teach) me new things.

15. She (help) the kids of the neighborhood.

ĐÁP ÁN

Ex 1: Write:

1 - He drinks milk every day.

2 - He is a good student.

3 - His dog barks4. Tim studies French quite well.

5 - We makes dinner at the weekends.

6 - I leave work on time very often.

7 - She meets her brother every week.

EX2. Read then choose the best answer

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary and Marcus cut/ cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

EX3. Write the verb in correct form

1. I usually (go) go to school.

2. They (visit) visit us often.

3. You (play) play basketball once a week.

4. Tom (work) works every day.

5. He always (tell) tells us funny stories.

6. She never (help) helps me with that!

7. Martha and Kevin (swim) swim twice a week.

8. In this club people usually (dance) dance a lot.

9. Linda (take care) takes care of her sister.

10. John rarely (leave) leaves the country.

11. We (live) lives in the city most of the year.

12. Lorie (travel) travels to Paris every Sunday.

13. I (bake) bake cookies twice a month.

14. You always (teach) teach me new things.

15. She (help) helps the kids of the neighborhood.

* Xem thêm: Lý thuyết và Bài tập Thì hiện tại đơn Tiếng Anh lớp 6

Trên đây là Bài tập thì hiện tại đơn về câu khẳng định có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 khác nhau như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download.

Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo Lý thuyết và Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh lớp 6 là Thì thứ 2 trong chương trình học môn tiếng Anh lớp 6. Các bạn hãy học tập và ôn luyện thật kĩ để có một kết quả tốt nhất.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
7 5.850
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm