Bài tập về câu hỏi Wh-question ở thì hiện tại đơn

Bài tập về câu hỏi Wh-question lớp 6 có đáp án

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu tới bạn Bài tập về câu hỏi Wh-question ở thì hiện tại đơn có đáp án với nhiều dạng bài tập hay và cơ bản giúp các bạn nắm vững những kỹ năng cần thiết và trau dồi kiến thức tiếng Anh lớp 6 một cách hiệu quả để sẵn sàng bước vào mọi kỳ thi. Sau đây mời các bạn cùng thử sức nhé!

Exercise 1. Read and choose the best answer:

1. What/ Which student is singing, Nina or Henry?

2. What/ Which animal do you love?

3. What/ Which animal live here?

4. What/ Which singer do you like best?

5. What/ Which dog you want, blue one or black one?

6. What/ Which song are the singers singing?

Exercise 2. Hoàn thành câu với what hoặc which.

1. What are the teachers doing? They are teaching.

2. …………..waiter is sleeping? The lazy waiter is sleeping.

3. …………..cats do you like? I like the white one.

4. …………..songs do you like best? I like Europe Skies.

5. ………animal are there in the circus? Elephants, lions, alligators, turtles….

6. …….books do you like best, this one or that one I like this one.

7. ……is the dog eating? The dog is eating fish.

8. ……do you do? I do my homework.

Exercise 3. Dùng 1 trong 6 WH- để đặt câu hỏi cho các từ VIẾT HOA

1 His grandparents live IN THE SUBURB

=>____________________________________

2. He hates physics BECAUSE HE KNOWS NOTHING ABOUT IT.

=>____________________________________

3. The girl likes ROCK MUSIC AND HORROR FILMS.

=>____________________________________

4. The new worker works CARELESSLY.

=>____________________________________

5. The children visit their uncle AT WEEKEND.

=>____________________________________

6. Soldiers fear THE NEW OFFICER much.

=>____________________________________

7. David places the refrigerator IN HIS KITCHEN

=>____________________________________

8. I admire THE EXPLORERS.

=>____________________________________

9. His new girlfriend looks BEAUTIFUL.

=>____________________________________

ĐÁP ÁN

Exercise 1. Read and choose the best answer:

1. What/ Which student is singing, Nina or Henry?

2. What/ Which animal do you love?

3. What/ Which animal live here?

4. What/ Which singer do you like best?

5. What/ Which dog you want, blue one or black one?

6. What/ Which song are the singers singing?

Exercise 2. Hoàn thành câu với what hoặc which.

1. What are the teachers doing? They are teaching.

2. ………Which…..waiter is sleeping? The lazy waiter is sleeping.

3. ………Which…..cats do you like? I like the white one.

4. …What………..songs do you like best? I like Europe Skies.

5. …What……animal are there in the circus? Elephants, lions, alligators, turtles….

6. …Which….books do you like best, this one or that one? I like this one.

7. …What…is the dog eating? The dog is eating fish.

8. …What…do you do? I do my homework.

Exercise 3. Dùng 1 trong 6 WH- để đặt câu hỏi cho các từ VIẾT HOA

1 - Where do his grandparents live?

2 - Why does he hate physics?

3 - What does the girl like?

4 - How does the new worker work?

5 - When do the children visit their uncle?

6 - Who do soldiers fear?

7 - Where does David place the refrigator?

8 - Who you you admire?

9 - How does his girlfriend look like?

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
8 8.324
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm