So sánh hơn lớp 6

Cấu trúc So sánh hơn tiếng Anh 6

Nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 theo từng chuyên đề năm 2021 - 2022, Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh lớp 6 bao gồm toàn bộ lý thuyết Câu so sánh hơn là gì và Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh 6 giúp các em ôn tập hiệu quả.

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. So sánh hơn là gì?

So sánh hơn là cấu trúc so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người với nhau về 1 hay 1 vài tiêu chí.

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau.

I. Cấu trúc so sánh hơn tiếng Anh lớp 6

1. So sánh hơn với tính từ ngắn/ trạng từ ngắn

Cấu trúc:

S1 + adj/adv-er + than + O/ N/ Pronoun/ S2 + Auxiliary V

Trong đó:

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

2. So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài

Cấu trúc:

S1 + more + adj/adv + than + O/ N/ Pronoun/ S2 + Auxiliary V

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Lưu ý:

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Cách thêm đuôi ER vào tính từ/ trạng từ so sánh hơn

– Với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,… chỉ việc thêm er

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng e => chỉ việc thêm r để tạo thành dạng so sánh hơn

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng phụ âm y –> ta đổi y thành i

Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc có dạng phụ âm + nguyên âm + phụ âm => gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi er

Ví dụ: big - bigger; hot - hotter

– Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng ow, er => thêm đuôi er

Ngoại lệ: guilty, eager dùng với more vì là tính từ dài

+ Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn.

Các trường hợp bất quy tắc:

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách)

Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)

Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Trên đây là Cấu trúc Câu so sánh hơn trong tiếng Anh lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm Bài tập về so sánh hơn lớp 6 tại:

Bài tập so sánh hơn lớp 6 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm