Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa được VnDoc sưu tầm với bài thi tự luận và trắc nghiệm bằng tiếng Anh bao gồm các câu hỏi từ dễ đến khó, là tài liệu ôn thi dành cho các em học sinh lớp 5 ôn tập vào các trường THCS cũng như ôn thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi trắc nghiệm vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KỲ KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
NĂM HỌC 2016 - 2017
BÀI KHẢO SÁT: TRẮC NGHIỆM
Ngày khảo sát: 20 tháng 6 năm 2016
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát bài)
Mã bài 132

Question 1: Read the following fable and choose the most suitable title for it.

"Once upon a time, when two brothers are hunting in a jungle, they see a rabbit running around, eating grass. The elder brother looks at the rabbit and says:

- Well, bake this rabbit and we'll have a delicious dish!

- No, the younger brother replies, we should boil it instead!

The two brothers do not give in to each other. They finally decide to ask the first person they see for his opinion; they will do whatever that person says. Then they meet a man, and the elder brother tells the man the story. The man immediately says, "Boil half of the rabbit, and bake the other half. You will not be in disagreement with each other any more." The two brothers think it is a good idea, and they return to the jungle, but the rabbit has already gone."

A. Jack of all trades is good for nothing.
B. Birds of the same feather flock together.
C. Grass is always greener on the other side of the hill.
D. Don't count your chickens before they hatch.

Question 2: In the following pictures, which picture is different from the other three?

A. Picture 1.
B. Picture 2.
C. Picture 3.
D. Picture 4.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Question 3: In calculations, people can use 'cat', 'cow', 'dog', 'chicken' to replace certain numbers. For example, 1 cat = 24, 2 cats = 48 (the side picture). Examine 3 following calculations and tell how many 'chickens' are needed on the right-hand side
of the third calculation to give a correct result.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

A. 5. B. 20. C. 15. D. 10.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Question 4: In the proverb "Học thầy không tày học bạn", the word "tày" means:

A. to lớn. B. ngang bằng. C. nhỏ bé. D. nhanh chóng.

Question 5: My class of 32 students are going to a Fun Fair for children and need to buy entrance tickets for each student. The price of an entrance ticket is 5,000 dong. The good news is that when we buy 5 tickets, the Fun Fair gives us 1 extra ticket for free. How much does my class have to pay to buy enough tickets for the whole class?

A. 140,000 dong. B. 125,000 dong. C. 135,000 dong. D. 130,000 dong.

Question 6: Minh's family needs to tile the floor of a rectangular room, 5 m in length and 3.8 m in width, with square tiles. The length of the side of each tile is 0.5 m. Each of the tiles close to the wall, if not a whole one, is cut from a whole tile. The total number of tiles needed to tile the room is:

A. 80. B. 76. C. 70. D. 72.

Question 7: In May 2016, in a speech made in Vietnam, Barack Obama, President of the United States, mentioned two verses in a poem considered to be one Declaration of Independence in our country's history: "Sông núi nước Nam vua Nam ở / Rành rành định phận ở sách trời". The poem resounded in a victorious battle defeating the invaders, and was attached to which of the following renowned commander of our country?

A. Trương Định. B. Phạm Ngũ Lão. C. Trần Quốc Tuấn. D. Lý Thường Kiệt.

Question 8: The inland of our country does NOT have border with which of the following countries?

A. China. B. Laos. C. Cambodia. D. Thailand.

Question 9: Kháng nguyên là một loại phần tử nhỏ có thể hiện diện trong cơ thể. Trong máu của cơ thể người có thể có hai loại kháng nguyên: kháng nguyên A và kháng nguyên B. Máu trong cơ thể mỗi người thuộc một trong bốn nhóm cơ bản: nhóm A chỉ có kháng nguyên A, nhóm B chỉ có kháng nguyên B, nhóm AB có cả hai loại kháng nguyên A và B, nhóm O không có loại kháng nguyên nào. Khi được truyền máu, một người không thể nhận được máu thuộc nhóm máu mà trong cơ thể người này không có kháng nguyên của nhóm máu đó.

Which of the following statements is true?

A. People with blood type O cannot receive blood from blood group A.
B. People with blood type AB cannot receive blood from blood group O.
C. People with blood type A can receive blood from blood group B.
D. People with blood type B can receive blood from blood group AB.

Đề thi tự luận vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KỲ KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 6
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
NĂM HỌC 2016 - 2017
BÀI KHẢO SÁT: TỰ LUẬN
Ngày khảo sát: 20 tháng 6 năm 2016
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát bài)

Question 1. Read and answer the following questions.

Picture 1 shows the traffic sign setting the maximum speed limit (according to the unit of kilometer/hour, also written km/h) of different kinds of vehicle travelling in a street of Ho Chi Minh city.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

a) According to this sign, the maximum speed limit of a vehicle is: ................................. (km/h).

b) Picture 2 shows the speedometer of a motorbike travelling in the street.

The speed at which the motorbike is running is: ................................. (km/h).

Is this motorbike violating the traffic regulation set in Picture 1? ....................................

Question 2. Read and answer the following questions.

If we eat a lot and exercise a little, we may become overweight, obese and possibly ill.

We can check this by using an indicator known as BMI based on the weight (using kilogram) and the height (using meter) of our body:

BMI = weight : (height x height)

With a student at 11 of age, a normal BMI is about 17. A BMI over 19.5 is considered overweight, over 22 obese, under 15.5 underweight, and under 14 undernourished.

a) A student at 11 of age with the height of 1.5 m and weight of 45 kg has a BMI of:

BMI = ......................................

With the above BMI, which classification can this student's body condition be put into?
....................................................................................................................

b) With the height of 1.5 m, how much should this student's weight be to be considered normal?
....................................................................................................................

Question 3. Fill in the squares with the appropriate words in Picture 3 (write inseparably, in capitalization, with no punctuation):
- Horizontal line:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

1) Tên của một dòng sông mà hơn ngàn năm trước, với các cọc nhọn cắm ở lòng sông, cha ông ta đã ba lần chôn vùi nhiều chiến thuyền của quân phương Bắc sang xâm lược nước ta.

2) Một loài động vật hoang dã có sừng đang bị đe dọa tuyệt chủng. Chúng thường bị săn bắt trộm vì một quan niệm sai lầm cho rằng sừng của chúng có thể chữa được nhiều loại bệnh. Nhiều tổ chức ở Việt Nam và trên thế giới đang kêu gọi không tiêu thụ và sử dụng sừng của loài động vật này. Loài động vật này có tên gọi bằng tiếng Việt Nam là gì?

3) Hang Sơn Đoòng, vừa được phát hiện gần đây tại Việt Nam, là một trong số các hang động thiên nhiên đẹp và lớn nhất
trên thế giới. Hang động này thuộc địa phận của một tỉnh ven biển miền Trung. Tỉnh này cũng chính là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là tỉnh nào?

4) Vị vua nước Âu Lạc (một tên gọi trước đây của nước ta), người đã cho xây thành Cổ Loa và sử dụng "nỏ thần" trong cuộc
chiến chống giặc ngoại xâm phương Bắc, có danh xưng là gì?

- Vertical line (darkened): name in English of a body organ.

Question 4. Following is a poem in the Khăn Quàng Đỏ, in which some words are missing (left out):

BIỂN

Đạp chân vào sóng trắng
Thấy chân vẫn tròng trành
Ngụp đầu vào ...(1)... mặn
Đáy một màu trong xanh

Chân chạy dài bờ cát
Cát trắng như ...(2)... trời
Biển ru lời gió cát
Cong cánh buồm trùng khơi

Một mùa ...(3)... nắng lửa
Theo bước chân em về
Phố rợp cành ...(4)... đỏ
Sóng vỗ dài tiếng ve

Write, in the following spaces, the appropriate Vietnamese words in the blanks (1), (2), (3), (4) of the above poem.
(1): ............... (2): ............... (3): ............... (4): ...............

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Đề thi vào lớp 6 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Đề thi vào lớp 6 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Đánh giá bài viết
174 77.415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm