Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022

Đã có Công văn 1199/SGDĐT-QLT năm 2021 Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành 13/04/2021.

1. Thời gian tuyển sinh năm học 2021-2022

a) Cấp mã số học sinh: các trường mầm non, tiểu học, THCS phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2021.

b) Thời gian tuyển sinh

- Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”:

+ Thời gian nộp phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển: học sinh nộp tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 tiểu học chậm nhất vào ngày 24/5/2021; trường tiểu học nộp cho phòng GDĐT chậm nhất vào ngày 28/5/2021; phòng GDĐT tổng hợp, lập danh sách, nộp cho Sở GDĐT vào ngày 04/6/2021;

+ Học sinh xem danh sách đăng ký dự kiểm tra, đánh giá năng lực vào ngày 15/6/2021;

+ Kiểm tra, đánh giá năng lực ngày 27/6/2021;

+ Tuyển sinh từ ngày 04/7/2021 đến hết ngày 06/7/2021. Sau ngày 06/7/2021, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 10/7/2021 đến ngày 12/7/2021.

- Đối với các trường THCS được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực: Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, báo cáo phòng GDĐT trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt; hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 22/7/2021.

- Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS tuyển sinh theo tuyến:

+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

* Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021;

* Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021;

* Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

+ Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

- Lưu ý:

+ Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 29/5/2021 đến ngày 28/7/2021; các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực: lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 22/7/2021.

+ Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

+ Sau ngày 28/7/2021, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GDĐT cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021; riêng đối với các trường mầm non được tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

+ Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 03/8/2021.

2. Đối tượng và hồ sơ tuyển sinh năm 2021-2022

1. Tuyển sinh vào các trường mầm non

a) Các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

b) Phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn; các đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của UBND phường, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố, thôn, xóm về công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Đảm bảo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn.

c) Số trẻ trong một nhóm trỏ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định Điều 13 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13 thì số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại Điều lệ và diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đảm bảo theo qui định. Các trường mầm non trực thuộc Sở GDĐT tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu và kế hoạch của Sở GDĐT giao.

d) Hồ sơ tuyển sinh

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn.

đ) Các trường mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

2. Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

a) Địa bàn tuyển sinh: theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường.

b) Đối tượng dự tuyển vào lớp 6: những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

c) Tuổi tuyển sinh

- Lớp 1: Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2015). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

- Lớp 6:

+ Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010);

+ Những trường hợp đặc biệt:

Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

Hồ sơ tuyển sinh:

- Lớp 1:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn cấp.

- Lớp 6:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

+ Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn;

+ Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

e) Tuyển sinh vào các trường ngoài công lập

- Không phân tuyến tuyển sinh đối với các trường ngoài công lập. Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo phòng GDĐT để trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt;

- Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường đề xuất phòng GDĐT tham mưu UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường;

- Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở GDĐT.

3. Lịch công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2021-2022

(Kèm theo Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội)

Thời gian

Đơn vị

Nội dung

Trước 15/4

Trường

Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến (mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú thực tiễn...).

16/4

Sở GDĐT

Hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT và xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022.

Chậm nhất 26/4

Trường

Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh.

Trước 08/5

Sở GDĐT

Cung cấp số liệu thống kê học sinh dự tuyển cho các phòng GDĐT để tham khảo, phục vụ xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

Trước 10/5

Trường

Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 cho phòng GDĐT.

Sở GDĐT, Phòng GDĐT

- Sở GDĐT gửi về phòng GDĐT: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 chương trình thí điểm song bằng (gọi tắt là lớp 6SB), mẫu danh sách đăng ký dự tuyển vào lớp 6SB;

- Phòng GDĐT gửi hướng dẫn, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6SB,...về các trường tiểu học, THCS.

Chậm nhất 24/5

Trường tiểu học

Thu phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6SB (nếu có).

25/5

Phòng GDĐT

Nộp kế hoạch tuyển sinh của quận, huyện, thị xã về Sở GDĐT.

Trước 28/5

Trường

Hoàn thành cấp mã số học sinh cho cha mẹ học sinh.

Chậm nhất 28/5

Phòng GDĐT

Hoàn thành cập nhật phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trên địa bàn vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến; tổ chức kiểm dò, in, ký xác nhận và nộp Sở GDĐT.

Trường tiểu học

Nộp phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6SB (nếu có) cho phòng GĐĐT (trường photo 01 bản để lưu).

Từ 29/5 đến 22/7

Trường ngoài công lập

Tổ chức tuyển sinh và hoàn hành cập nhật hồ sơ học sinh lên hệ thống

04/6

Phòng GDĐT

Nộp phiếu và danh sách đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6SB (nếu có) cho Sở GDĐT.

Sở GDĐT

Công bố kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã trên cổng thông tin điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

15/6

Trường THCS có tuyển lớp 6SB

- Công bố danh sách đăng ký dự tuyển vào lớp 6SB.

- Trả học sinh Phiếu báo dự kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6SB.

Từ 18/6- 20/6

Sở GDĐT, phòng GDĐT

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 1).

22/6

Sở GDĐT

Hội nghị về coi kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6SB.

Từ 24/6- 26/6

Sở GDĐT, phòng GDĐT, các trường, CMHS

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố (lần 2).

27/6

Điểm KTĐG năng lực vào lớp 6 song bằng

Tổ chức Kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6SB:

- Buổi sáng: KTĐG môn tiếng Anh: phần nghe (Thời gian làm bài: 30 phút), phn viết (Thời gian làm bài: 45 phút)

- Buổi chiều: KTĐG môn Toán bằng tiếng Anh (Thời gian làm bài: 60 phút).

Trước 30/6

Phòng GDĐT

Hoàn thiện cập nhật điều chỉnh phân tuyến, chỉ tiêu trong Hệ thống tuyển sinh (nếu có); Sở GDĐT đóng hệ thống tuyển sinh trực tuyến từ 01/7 đến 11/7 để chuẩn bị vận hành chính thức

Chậm nhất 04/7

Trường THCS

Công bố điểm xét tuyển vào lớp 6SB tại trường THCS nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Từ 04/7- 06/7

Trường THCS

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6SB.

Từ 12/7- 20/7

Trường MN, TH, THCS

Tuyển sinh trực tuyến đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến:

- Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021;

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021;

- Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

Từ 10/7- 12/7

Trường THCS

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6SB (đợt bổ sung - nếu có).

Trước 22/7

Trường THCS CLC

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao.

Từ 23/7- 28/7

Trường MN, TH, THCS

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến.

29/7

Trường MN, TH, THCS

Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Từ 30/7- 01/8

Trường MN, TH, THCS

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến (đợt bổ sung – nếu có).

03/8

Trường MN, TH, THCS

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.

09/8

Phòng GDĐT

Nộp Sở GDĐT Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

4. Quy trình thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp

Quy trình thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp
  • Quy định tuyển sinh: PHHS tham khảo quy định tuyển sinh của Quận/huyện đăng ký tuyển sinh cho học sinh.
  • Thông tin tuyển sinh: PHHS tham khảo thông tin tuyển sinh của Trường theo Quận/huyện đăng ký tuyển sinh.
  • Hướng dẫn đăng ký: PHHS đọc kỹ hướng dẫn chi tiết trước khi thực hiện đăng ký tuyển sinh cho học sinh.
  • Đăng ký tuyển sinh: PHHS đăng ký tuyển sinh cho Học sinh.
  • Tra cứu kết quả: PHHS tra cứu kết quả đăng ký tuyển sinh.

5. Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6

(Dành cho cha mẹ học sinh)

Bước 1: Mở trình duyệt web Microsoft Edge (hoặc Firefox, Chrome, Safari).

Bước 2: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến CMHS truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 - 2018

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, PHHS lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.

Tuyển sinh lớp 1

Bước 4: Chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, PHHS chọn kỳ tuyển sinh cần đăng ký, nhấn nút [Đăng Ký].

Tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh đầu cấp

Bước 5: Phụ huynh nhập đầy đủ, chính xác thông tin của học sinh vào Phiếu thông tin học sinh.

Tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh đầu cấp

Lưu ý:
  • Tất cả các trường thông tin có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập.
  • Phụ huynh nhập chính xác thông tin số điện thoại thông báo, Email để nhận được các thông báo tuyển sinh từ phòng giáo dục.
  • Để học sinh được học đúng tuyến phụ huynh cần nhập chính xác về diện cư trú (Hộ khẩu thường trú, Nơi ở hiện nay).
  • Đối với kỳ tuyển sinh Lớp 1 và Lớp 6: PHHS nhập trực tiếp Mã định danh và Mật khẩu đã được cung cấp trước đó. Hệ thống tự động hiển thị đầy đủ thông tin học sinh, PHHS kiểm tra lại.
Bước 6: Sau khi hoàn thiện hồ sơ học sinh, PHHS nhập Mã bảo vệ, Tích cam kết khai báo đúng thông tin[Gửi đăng ký] để gửi hồ sơ của học sinh về Phòng giáo dục.
Tuyển sinh đầu cấp
Tuyển cấp đầu cấp
Bước 8: Phụ huynh lưu lại Mã định danh để tra cứu kết quả tuyển sinh.
Tuyển sinh đầu cấp
Bước 9: Sau khi có kết quả duyệt hồ sơ từ nhà trường đăng ký tuyển sinh, PHHS chọn [Tra cứu kết quả], nhập thông tin là Mã định danh.
Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022
Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022
Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022
(Màn hình thông tin tra cứu dành cho TH và THCS)

Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên trang VnDoc.

Đánh giá bài viết
2 7.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm