Write a paragraph of 50-60 words about your dream house

Write about your house in the future lớp 6

Write a short paragraph about your house in the future bao gồm nhiều đoạn văn tiếng Anh ngắn khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 luyện viết tiếng Anh theo chủ đề Unit 10 Our houses in the future hiệu quả.

Write a paragraph of 50-60 words about your dream house. You can use the information in 2. Viết một đoạn văn 50-60 từ về ngôi nhà mơ ước của em. Em có thể sử dụng thông tin phần 2.

  • Types of house
  • Location
  • Surroundings
  • Appliances in the house

Viết về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh lớp 6 số 1

My future house is a comfortable cottage in the mountains. It will be surrounded by tall trees and mountains. There will be ten rooms in it − a living room, a kitchen, a dining room, an entertaining room, two bedrooms and two bathrooms. There will be robots in the cottage. They’ll help me to do all my housework. There will be modern DVD players. They’ll help me to relax and enjoy life.

Google dịch

Ngôi nhà tương lai của tôi là một ngôi nhà nhỏ tiện nghi trên núi. Nó sẽ được bao quanh bởi những cây cao và núi. Sẽ có mười phòng trong đó – một phòng khách, một nhà bếp, một phòng ăn, một phòng giải trí, hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Sẽ có robot trong ngôi nhà. Họ sẽ giúp tôi làm tất cả công việc nhà của tôi. Sẽ có đầu DVD hiện đại. Họ sẽ giúp tôi thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Viết về ngôi nhà trong tương lai bằng tiếng Anh số 2

My future home will be far away from the city crowd and pollutions. It will be located near a small river. It will be a cottage surrounded by a lot of different plants, trees and flowers I will have a large library in my house and modern facilities like the internet connection, satellite phone, wireless TV, modern household appliances and a security system. My living room will be large and the window must have a lovely view.

GG dịch

Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ cách xa đám đông thành phố và sự ô nhiễm. Nó sẽ nằm gần một con sông nhỏ. Nó sẽ là một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi rất nhiều loại cây cối và hoa khác nhau. Tôi sẽ có một thư viện lớn trong nhà và các tiện nghi hiện đại như kết nối internet, điện thoại vệ tinh, TV không dây, thiết bị gia dụng hiện đại và hệ thống an ninh. Phòng khách của tôi sẽ rộng và cửa sổ phải có tầm nhìn đẹp.

Trên đây là Đoạn văn về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh lớp 6. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh chủ đề unit 10 lớp 6 Global Success.

Đánh giá bài viết
16 1.539
Sắp xếp theo

Tiếng Anh 6 Global Success

Xem thêm