Write a short paragraph about Vietnam

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 mới, TOP 6 Đoạn văn giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh hay nhất giúp các em học sinh lớp 6 lên dàn ý cách giải bài tập 4 Unit 9 lớp 6 Looking back cũng như 6 đoạn văn mẫu tiếng Anh về đất nước Việt Nam có dịch khác nhau. 

4. Using the information from your fact sheet, write a short paragraph (7-8 sentences) about Viet Nam. Sử dụng thông tin từ bảng trên và viết một đoạn vản ngắn (7-8 câu) vể Việt Nam.

Write a short paragraph 7 8 sentences about Vietnam - bài viết số 1

Vietnam is in Asia. Its biggest city is Ho Chi Minh city. Quoc Tu Giam in Hanoi is its oldest university. Nguyen Du is the most popular Vietnamese writer, who is also a world culture celebrity. Vietnam is famous for Spring rolls, noodle, Pho,... and its most popular drink is coffee. People in Vietnam are usually watch T.V. They also love watching football.

Nội dung dịch

Việt Nam thuộc Châu Á. Thành phố lớn nhất của nó là thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Tử Giám ở Hà Nội là trường đại học lâu đời nhất. Nguyễn Du là nhà văn Việt Nam được yêu thích nhất, cũng là danh nhân văn hóa thế giới. Việt Nam nổi tiếng với chả giò, bún, phở, ... và thức uống phổ biến nhất của nó là cà phê. Người dân Việt Nam thường xem T.V. Họ cũng thích xem bóng đá.

Viết đoạn văn về Việt Nam bằng tiếng Anh - bài viết số 2

Vietnam is a tropical country rich in beauty and hospitality. Vietnam has a tropical monsoon climate and it has given Vietnam resource rich biological diversity. Vietnam is a center of endemism in the world with 87 parks and nature conservation, including prominent representatives of 11 National Park for most types of landscapes and ecosystems. The establishment of the National Park not only maintained its determination to protect the biodiversity of Vietnam, but also creating eco-tourist destination attracting visitors that any love nature and want to period of time living there, but sociable, close to beautiful nature.

Hướng dẫn dịch

Việt Nam là một đất nước nhiệt đới giàu vẻ đẹp và lòng mến khách. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tạo cho Việt Nam nguồn tài nguyên sinh vật phong phú đa dạng. Việt Nam là trung tâm đặc hữu của thế giới với 87 công viên và khu bảo tồn thiên nhiên, trong đó có đại diện nổi bật là 11 Vườn quốc gia cho hầu hết các loại cảnh quan và hệ sinh thái. Việc thành lập Vườn quốc gia không chỉ thể hiện quyết tâm bảo vệ sự đa dạng sinh học của Việt Nam, mà còn tạo ra một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách mà bất cứ ai yêu thiên nhiên cũng muốn được một thời gian sinh sống tại đó nhưng hòa đồng, gần gũi với thiên nhiên tươi đẹp.

Describe Việt Nam - bài viết số 3

Vietnam is a country which situates in the South East Asia. Vietnam geography shapes S-letter and divided into three parts: Northern part, Middle part and Southern one. Ha Noi is the capital of Vietnam but it isn't the biggest city. Ho Chi Minh city is the largest city in Vietnam. Vietnam has a long-lasting history with over four thousand years. There are 54 ethnic groups and the Kinh is the largest group. All the ethnic groups live peacefully under a common roof - Vietnam country. Vietnam is a country with a special culture. From the Hung King Dynasty - the first Dynasty of Vietnam - our ancestors celebrated Tet Holiday every year. In the Tet, we cooked Banh Chung and Banh Tet, two special dishes made from sticky rice to offer our ancestors. Thousand years have passed and this nice cultural feature has been kept until now. Vietnamese people are intelligent, hard working and thirsty for moving up. Throughout history, we have had a large number of great man achieving the world fame. Tran Hung Dao and Vo Nguyen Giap are the two world military talents. Ho Chi Minh was world cultural great man...Our country situates in the center of the world sea-route. Vietnam has more than three thousand kilometers of coast with abundant tourism and sea food potentialities. In the war time, Vietnam is a small country, but we never step back. Both the French and the USA army became our defeaters. Nowadays, we are building our country to become richer, more beautiful as the strong wish from Mr. Ho Chi Minh.

Bài dịch

Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á. Địa lý Việt Nam hình chữ S và được chia thành ba phần: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam nhưng nó không phải là thành phố lớn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam. Việt Nam có một lịch sử lâu đời với hơn bốn nghìn năm. Có 54 dân tộc và dân tộc Kinh là dân tộc lớn nhất. Các dân tộc anh em chung sống hòa bình dưới một mái nhà chung - Đất nước Việt Nam. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa đặc biệt. Từ thời Hùng Vương - Vương triều đầu tiên của Việt Nam - tổ tiên chúng ta đã tổ chức Tết Nguyên đán hàng năm. Tết thì nấu bánh chưng và bánh tét, hai món ăn đặc biệt được làm từ gạo nếp để cúng tổ tiên. Ngàn năm trôi qua và nét văn hóa tốt đẹp này vẫn được lưu giữ cho đến tận bây giờ. Người Việt Nam thông minh, chăm chỉ và khát khao vươn lên. Trong suốt lịch sử, chúng ta đã có một số lượng lớn các vĩ nhân đạt được danh tiếng trên thế giới. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp là hai tài năng quân sự thế giới. Hồ Chí Minh là vĩ nhân văn hóa thế giới ... Nước ta nằm ở trung tâm của tuyến đường biển thế giới. Việt Nam có hơn ba nghìn km bờ biển với tiềm năng du lịch và ẩm thực biển dồi dào. Trong chiến tranh, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé, nhưng chúng ta không bao giờ lùi bước. Cả quân đội Pháp và Hoa Kỳ đều trở thành những kẻ đào ngũ của chúng tôi. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn như lời nguyện ước mãnh liệt của Bác Hồ Chí Minh.

Viết đoạn văn về Việt Nam bằng tiếng Anh - bài viết số 4

Vietnam is a developing country in Southeast Asia. Although this is a small country but Vietnam still has many things that attract tourists. Vietnam has tropical climate with differently complex seasons in two parts of the country. Through many wars for the past a thousand years, Vietnam has developed continuously and now, it is a beautiful country in the eyes of the foreigners. Vietnam has had a victorious history. It has 54 ethnic groups and diverse cultures. Having tropical climate, Vietnam is known for many beautiful landscapes especially mountains, beaches, caves and even rice fields. One of the most important festival in Vietnam is Tet holiday, which occurs around January or February. Cuisine is also a highlight when talking about Vietnam. My country still has many things that wait for you to explore.

Dịch

Việt Nam là một nước đang phát triển nằm ở phía đông nam Châu Á. Dù là một đất nước nhỏ nhưng Việt Nam vẫn có rất nhiều điều thu hút du khách. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới với những mùa có tính chất phức tạp riêng biệt ở hai miền đất nước. Dù đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh trong suốt hàng ngàn năm, Việt Nam vẫn phát triển không ngừng và hiện tại, đây là một đất nước vô cùng tươi đẹp trong con mắt du khách nước ngoài. Việt Nam có bề dày lịch sử vang dội. Nước ta có 54 dân tộc anh và những nền văn hóa đa dạng. Nhờ có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được biết đến với rất nhiều cảnh đẹp như đồi, biển, hang động hay cả những cánh đồng lúa. Một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam là tết nguyên đán, thường diễn ra vào khoảng tháng 1, tháng 2. Ẩm thực cũng là một nét nổi bật khi nhắc tới Việt Nam. Đất nước tôi vẫn còn rất nhiều điều chờ bạn đến khám phá.

Viết đoạn văn giới thiệu về Việt Nam - bài viết số 5

Located in Southeast Asia, Vietnam is a small and beautiful country with victorious history, profound patriotism and wonderful landscapes. The Socialist Republic of Vietnam, widely known as Vietnam, is not a strange name to the whole world. Although this country is ravaged by a series of wars which cause serious damages, Vietnam in the eyes of the world is nice and peaceful. Vietnam is located in the eastern Indochina Peninsula in Southeast Asia, with Hanoi as its capital. With an area of 331,690 sq. kilometers, to the north of Vietnam is China, to the west is Laos and Cambodia, to the east is Gulf of Tonkin and East Sea, and to the south is Thailand Gulf. The land is a center of trading, cultural interaction, and even conflicts for centuries. It proves that Vietnam has an advantageous position in the region with long coastline and numerous attractions. Having a tropical climate, Vietnam is well known for from magnificent scenery and colorful hill tribes to wide terraced fields in Red River Delta and Mekong River Delta, to majestic mountains, and white sandy beaches. Vietnam, nowadays, is one of should-not-miss destinations in Asia.

Bản dịch

Nằm ở Đông Nam Á, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé và xinh đẹp với lịch sử hào hùng, tinh thần yêu nước sâu sắc và phong cảnh tuyệt vời. Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được biết đến rộng rãi là Việt Nam, không phải là một cái tên xa lạ với toàn thế giới. Mặc dù đất nước này bị tàn phá bởi một loạt các cuộc chiến gây thiệt hại nghiêm trọng, Việt Nam trong mắt thế giới vẫn tốt đẹp và yên bình. Việt Nam nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á, với Hà Nội là thủ đô. Với diện tích là 331.690 km2, về phía bắc của Việt Nam là Trung Quốc, phía tây là Lào và Campuchia, phía đông là Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông, và phía nam là Vịnh Thái Lan. Vùng đất này là một trung tâm thương mại, tương tác văn hóa và thậm chí là xung đột trong nhiều thế kỷ. Nó chứng tỏ rằng Việt Nam có một vị trí thuận lợi trong khu vực với đường bờ biển dài và nhiều điểm hấp dẫn. Có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam nổi tiếng với phong cảnh tráng lệ và cảnh quan đồi núi đầy màu sắc cho đến những thửa ruộng bậc thang rộng lớn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đến những ngọn núi hùng vĩ và những bãi biển cát trắng. Việt Nam, ngày nay, là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ ở châu Á.

Trên đây là Giải bài 4 Looking back tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 322
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm