A closer look 2 Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Hướng dẫn giải tiếng Anh Unit 9 lớp 6 A Closer Look 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn A Closer Look 2 Unit 9 SGK tiếng Anh lớp 6 Cities Of The World gồm lý thuyết và lời giải hay nhiều dạng bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 liên quan đến Tính từ sở hữu & Danh từ sở hữu trang 29 - 30 SGK tiếng Anh 6 Pearson - Kết nối tri thức hiệu quả.

* Xem chi tiết: Soạn tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities Of The World đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson sts can

- know the form and use of the possessive adjective and possessive pronouns

2. Objectives:

Topic: cities of the world

Vocabulary: the lexical items related to the topic “Cities of the world”.

Grammar:  possessive adjective & possessive pronouns

II. Soạn giải A closer look 2 tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Grammar - Possessive adjectives

1. Match the sentences with the pictures, paying attention to the underlined part in each sentence. Nối câu với tranh, chú ý phần gạch chân trong mỗi câu.

Đáp án

1 - d

2 - e

3 - b

4 - a

5 - c

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives. Hoàn thành các câu với các tính từ sở hữu đúng.

Đáp án

1 - My

2 - your

3 - Its

4 - Her

5 - Our

Possessive pronouns

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns. Hoàn thành các câu với các đại từ sở hữu đúng.

Đáp án

1 - mine

2 - theirs

3 - yours

4 - his

5 - ours

4. Underline the correct word in brackets to complete each sentence. Gạch chân từ đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu.

Đáp án

1 - Its

2 - yours

3 - his

4 - Our

5 - their

5. Choose the correct word to complete the sentences. Chọn từ đúng để hoàn thành các câu.

Đáp án

1 - B

2 - A

3 - B

4 - B

5 - B

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 thí điểm tiếp theo:

Communication Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Tiếng Anh 6 Unit 9: Skills 1

Tiếng Anh 6 Unit 9: Skills 2

Tiếng Anh 6 Unit 9: Looking back

Tiếng Anh 6 Unit 9: Project

Và một số bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world có đáp án khác:

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Bài tập Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 9

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world

Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world nâng cao

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 9: Cities in the World

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World A Closer Look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
14 4.299
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm