Tiếng Anh lớp 6 unit 5 A closer look 1

Lời giải A closer look 1 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn giải Unit 5 lớp 6 Natural wonders of the world A closer look 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập 1 - 5 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Unit 5 Natural wonders of the world giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 5 Natural wonders of the world đầy đủ nhất

Soạn Unit 5 lớp 6 A closer look 1 Natural wonders of the world trang 50

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- pronounce correctly the sounds /t/ and /st/ in isolation and in context;

- use vocabulary related to “travel item”.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “travel items”.

- Phonics: /t/ - /st/

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A Closer look 1

Vocabulary - Từ vựng

1. Write a word under each picture. Practice saying the words. Viết một từ dưới mỗi bức tranh. Thực hành nói các từ.

Đáp án

1 - plaster

2 - sun scream

3 - sleeping bag

4 - scissors

5 - backpack

6 - compass

2. Complete the following sentences. Use the words in 1. Hoàn thành những câu sau. Sử dụng các từ ở hoạt động 1.

Đáp án

1 - compass

2 - sun scream

3 - sleeping bag

4 - backpack

5 - plaster

3. Now put the items in order of usefulness. Number 1 is the most useful, number 6 is the least useful on holiday. Bây giờ thì đặt các vật dụng này theo thứ tự hữu ích. Số 1 là hữu ích nhất, số 6 là ít dùng nhất cho kỳ nghỉ mát.

Đáp án

1 - backpack

2 - plaster

3 - sun cream

4 - scissors

5 - compass

6 - sleeping bag

Pronunciation - Phát âm

/t/ and /d/

4. Listen and repeat the words. Nghe và lặp lại các từ.

Click để nghe

/t/

/d/

mountain

waterfall

desert

plaster

wonder

island

guide

holiday

5. Listen and repeat. Pay attention to the bold - typed parts of the words. Nghe và lặp lại. Chú ý đến các phần được in đậm của các từ.

Click để nghe

Nội dung bài nghe

1. - Where's my hat? - Oh, it's on your head.

2. Where do they stay on their holiday?

3. I need some meat for my cat.

4. The Sahara is a very hot desert.

5. I want to explore the island by boat.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A closer look 1 chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
22 2.536
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm