Tiếng Anh lớp 6 unit 4 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit, Soạn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4 Skills 2 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Skills 2 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 - 4 SGK trang 45 tiếng Anh lớp 6 tập 1 gợi ý cho các em học sinh chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- listen to get the information about directions to some places in a neighbourhood

- write about what they like or dislike about their neighboorhood.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 2

Listening - Kỹ năng nghe

1. Listen to the conversation between Khang and Vy and tick (✓) T (True) or F (False). Nghe bài hội thoại giữa Khang và By và đánh dấu T (Đúng) hoặc F (Sai).

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

1 - Vy sống ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Có một cái chợ lớn gần nhà bạn ấy.

3 - Đường phố ở đây chật hẹp.

4 - Trường học xa xôi.

5 - Có một số nhà máy gần xóm của bạn ấy

Đáp án

1 - F; 2 - T; 3 - F; 4 - T; 5 - T;

2. Listen to the conversation again and fill the blanks. Nghe lại bài hội thoại và điền vào chỗ trống.

Click để nghe

Đáp án

1 - art gallery

2 - wide

3 - friendly

4 - far

5 -crowded

Nội dung bài nghe

Khang: Where do you live, Vy?

Vy: I live in the suburbs of Ho Chi Minh City.

Khang: What do you like about it?

Vy: There are many things I like about it. There's a big market near my house. There are also many shops, restaurants and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly

Khang: What do you dislike about it?

Vy: The schools are too faraway. There are also some factories near here, so the air isn't very clean and the streets are noisy and crowded.

Writing - Kỹ năng viết

3. Tick (✓) what you like or dislike about a neighbourhood. Đánh dấu điều em thích và không thích về một khu phố.

Hướng dẫn dịch

1 - bãi biển nhiều cát

2 - giao thông nặng nề

3 - nhiều toà nhà và văn phòng hiện đại

4 - đường phố yên bình

5 - nhà hàng và quán cà phê ngon

6 - thời tiết có nắng

7 - helpful and friendly people

8 - nhiều cửa hàng và chợ

4. Write a paragraph of about your neighbourhood saying what you like and dislike about it. Use Khang's blog as a model. Viết về xóm của em nói về điều em thích và không thích về nó. Sử dụng blog của Khang như bài mẫu.

I live in___________ . There are many/ some things I like about my neighbourhood.

However, there are some/ many / one thing (s) I dislike about it.

* Xem thêm nhiều bài mẫu tại:

Write a paragraph about your neighborhood lớp 6

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 Skills 2 chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
39 4.634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm