Unit 4 lớp 6 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit, Soạn giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4 Skills 2 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Skills 2 Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 6 mới My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 - 5 SGK trang 45 tiếng Anh lớp 6 mới gợi ý cho các em học sinh chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- listen to get the information about directions to some places in a neighbourhood

- write about what they like or dislike about their neighboorhood.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 2

Listening

Kỹ năng học - kỹ năng nghe

Trước khi nghe:

- đọc những câu hỏi cẩn thận

- quyết định những thông tin nào mà em sẽ lắng nghe

- nghĩ đến những từ mà em có thể nghe được

- nghe thông tin quan trọng

1. Listen to the conversation between a stranger and Duy's dad. Fill in the blanks with the words you hear. Nghe bài đàm thoại giữa một người lạ và cha của Duy. Điền vào chỗ trông với những từ em nghe được.

Bài nghe

Đáp án

(1) the end

(2) right

(3) lower secondary school

(4) Le Duan Street

(5) second right

2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map. Nghe bài đàm thoại lần nữa. Chọn những nơi đúng với từ có trong khung bên dưới. Viết chữ cái A - F lên bản đồ.

Đáp án

1. A. supermarket

2. C. Secondary school

3. F. Quynh café

4. D. art gallery

Nội dung bài nghe

A: Excuse me. Where is the supermarket?

B: Go to the end of this street. It’s on your right.

A: And where is the lower secondary school?

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right and it’s on your left.

A: Great! Where can I have some coffee?

B: “Quynh” Café in Tran Quang Dieu Street is a good one.

A: How can I get there?

B: First turn left, then turn right. Go straight. It’s on your left.

A: How about an art gallery?

B: First take the third left. Then go to the end of Le Loi Street, and it’s on your right.

Writing

3. Tick (√) what you like or don't like about a neighbourhood. Chọn điều mà em thích hoặc không thích về một khu phố.

Hướng dẫn dịch

Học sinh tự trả lời.

Like (Thích)Don't like (Không thích)
1. sandy beaches (bãi biển đầy cát)
2. heavy traffic (nhiều xe cộ)
3. many modern building and offices (nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại)
4. peaceful streets (đường phố yên bình)
5. good restaurants and cafes (nhà hàng và quán cà phê ngon)
6. sunny weather (thời tiết nắng)
7. busy and crowded streets (đường phố đông đúc và nhộn nhịp)
8. many shops and markets (nhiều cửa hàng và chợ)

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it. Ghi chú về khu phố của em. Suy nghĩ về những điều em thích và không thích.

Gợi ý

LikeDislike

wide street

many shops and supermarkets

many tall buildings

crowded

too many means of transportation

polluted

unfriendly people

5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4, and Khang’s blog as a model. Viết một đoạn văn nói về khu phố của em những điều em thích hoặc không thích. Sử dụng các thông tin trong bài 4 và blog của Khang như là một bài mẫu.

* Xem thêm nhiều bài mẫu tại:

Write a paragraph about your neighborhood

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
17 2.911
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm