Tiếng Anh lớp 6 unit 5 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit, Soạn Skills 2 tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 6 Natural wonders of the world Skills 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 54 - 55 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 5 Natural wonders of the world đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Listen to get information about travel plans.

– Write a travel guide entry about an interesting place.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

Structures: Superlatives with short adjectives.

Modal verb: must

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Skills 2

Listening - Kỹ năng nghe

1. Work in groups. Discuss the questions. Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi.

What do you know about Phu Quoc Islands? - Em biết gì về đảo Phú Quốc?

Listen to the talk and check your answers. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em.

Click để nghe

2. Listen and tick (✓) T (True) or F (False). Nghe và đánh dấu (✓) Đúng hoặc Sai.

Click để nghe

Đáp án

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - T;

Nội dung bài nghe

Phu Quoc is a very beautiful island in Viet Nam. It is in Kien Giang. It has beautiful beaches and green forests. It also has resorts, hotels, and bars. The people here are friendly. Phu Quoc has an international airport, and travelling there is easy. Tourists can visit fishing villages, national parks, pagodas and temples. They also like to eat the seafood here. It is delicious. Sailing and fishing are popular water sports. You can buy interesting things at the markets on the island.

Writing - Kỹ năng viết

3. Fill each blank in the network with the information about a travel attraction you know. Điền vào chỗ trống trên mạng lưới với thông tin về một điểm du lịch mà em biết.

1. Name of the attraction - Tên điểm tham quan

2. Where is it? - Nó ở đâu?

3. How can you go there? - Bạn có thể đến đó bằng cách nào?

4. What is special about it? - Nó có gì đặc biệt?

5. What can you do there? - Bạn có thể làm gì ở đó?

4. Use notes in 3 to write a paragraph of about 50 words. Sử dụng những ghi chú ở hoạt động 3 để viết một đoạn văn khoảng 50 từ.

You can begin your paragraph with: Em có thể bắt đầu đoạn văn với:

I am writing about… .

It is in … .

Gợi ý

I am writing about Ky Co beach. It is in Quy Nhon province. You can go there by plane or by train. It is special because of its exotic seafood. It is also quite simply like heaven on a blue ocean for backpackers with its crystal clear waters full of reef wildlife, white sandy beaches, plush green garlic fields and spectacular volcano scenery. There, you can go diving and swimming.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Skills 2 đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
69 6.198
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm