Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Skills 2

Soạn Skills 2 tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Skills 2 hướng dẫn giải các phần bài tập 1 - 4 liên quan đến 2 kỹ năng Listening & Writing trang 65 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Our Tet holiday đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Listen to get information about shopping for Tet.

– Write complete sentences from prompts and write a short guided passage.

– Practise listening and writing skills.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Skills 2

Listening - Kỹ năng nghe

1. Nguyen is writing to his penfriend Tom about how his family prepares for Tet. Listen and tick (✓) the things you hear. Nguyên đang viết thư cho bạn qua thư của mình về việc gia đình bạn ấy chuẩn bị đón Tết như thế nào. Nghe và chọn.

Click để nghe

Đáp án

1 - ✓; 2 - ✓; 3 - ✓; 5 - ✓

2. Listen again and answer the questions in one or two words. Nghe lại và trả lời câu hỏi trong 1 hoặc 2 từ.

Click để nghe

Đáp án

1 - They throw some old things away before Tet.

2 - They clean and decorate their homes.

3 - They are red.

4 - Nguyen's father cooks banh chung.

5 - They shouldn't break anything.

Nội dung bài nghe

Dear Tom,

Tet is coming and I'm very happy. We do a lot of things before Tet. We throw some old things away. We clean and decorate our homes. My mother goes shopping and buys food, red envelopes, and peach flowers. She also buys new clothes for us. My father makes banh chung and cooks them on an open fire. He says that I should make some wishes at Tet, and I shouldn't break anything. It brings bad luck.

Yours

Nguyen

Writing - Kỹ năng viết

3. Work in groups. Discuss and make a list of four things that you think children should and shouldn't do at Tet. Làm việc theo nhóm. Thảo luận và lập danh sách 4 việc và em nghĩ trẻ em nên và không nên làm vào ngày Tết.

Gợi ý

Children should help their parents with housework.

Children should dress beautifully.

Children shouldn't fight.

Children shouldn't break things.

4. Complete the email, using your ideas in 3. Hoàn thành thư điện tử, sử dụng ý kiến của em ở bài 3.

Gợi ý

Subject: Tet in Viet Nam

To: [email protected]

Dear Tom,

Tet is coming. I will tell you more about our Tet.

At Tet, we should ______help our parents with housework________. We should, ___dress beautifully____ too. But we shouldn't _____fight____. We shouldn't ____break things___, either.

Please write and tell me about your New Year celebration.

Yours,

Nguyen

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
14 1.572
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyên FA
  Nguyên FA

  tra cứu ko ra bài toàn sách củ mong chỉnh sửa xin cảm ơn quá nực cười í mà mong rep nhanh chóng😅😂

  Thích Phản hồi 20:10 26/11
  • Nguyên FA
   Nguyên FA \in

   công thức chỉ với ạ

   x \in N/ N \in x mong chỉ
   Thích Phản hồi 20:13 26/11
   • Phước Anツ
    Phước Anツ

    Hay 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

    Thích Phản hồi 06:37 18/01
    Tiếng anh 6 Xem thêm