Tiếng Anh lớp 6 unit 4 A closer look 1

Lời giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 4 A closer look 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn A closer look 1 tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 - 5 SGK trang 40 tiếng Anh lớp 6 mới giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- pronounce correctly the sounds /i:/ and /i/ in isolation and in context;

- use vocabulary related to the topic “My neighborhood”.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighbourhood”.

- Phonics: /i:/ and /i/

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 A closer look 1

Vocabulary - Từ vựng

1. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. Nối các địa điểm với bức tranh tương ứng. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.

Click để nghe

Đáp án

1 - c; 2 - e; 3 - d; 4 - a; 5 - b;

Name some other places in your neighbourhood. Kể tên những nơi khác trong khu em sống.

Gợi ý

Bus stop

Café

Bakery

Supermarket

park

car park

2. Work in pairs. Ask and answer questions about where you live. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi em sống.

Hướng dẫn dịch

A: Is there a square in your neighbourhood?

B: Yes, there is./ No, there isn't.

Gợi ý

A: Is there a pharmacy in your neighbourhood?

B: No, there isn't.

A: Is there a park in your neighbourhood?

B: Yes, there is.

A: Is there a bakery in your neighbourhood?

B: Yes, there is.

3. Work in groups. Ask and answer about your neighbourhood. You can use the adjectives below. Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời về khu em sống. Em có thể sử dụng các tính từ bên dưới.

Gợi ý

A: Is your neighbourhood crowded?

B: Yes, it is.

A: Is your neighbourhood modern?

B: Yes, it is.

A: Is your neighbourhood beautiful?

B: No, it isn't.

Pronunciation - Phát âm

/ɪ/ and /iː/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɪ/ and /iː/. Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến âm /ɪ/ và /iː/

Click để nghe

Now, in pairs put the words in the correct column. Bây giờ, làm việc theo cặp đặt các từ này vào cột đúng.

Đáp án

/ɪ/

/iː/

noisy

exciting

expensive

friendly

convenient

clean

cheap

peaceful

5. Listen and practice the chant. Notice the sounds /ɪ/ and /iː/. Nghe và thực hành bài đồng dao. Chú ý âm /ɪ/ và /iː/.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

KHU XÓM CỦA TÔI

Thành phố của tôi rất ồn ào.

Có rất nhiều cây cối đang phát triển.

Con người ở đây bận rộn.

Đó là một nơi nhộn nhịp.

Làng tôi rất đẹp.

Có rất nhiều nơi để xem.

Con người ở đây rất thân thiện.

Đó là một nơi tuyệt vời để ở.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
5 2.712
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm