Unit 4 lớp 6 A closer look 1

Lời giải bài tập tiếng Anh 6 mới Unit 4 A closer look 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn A closer look 1 tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neightbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 - 6 SGK trang 40 tiếng Anh lớp 6 mới giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- pronounce correctly the sounds /i:/ and /i/ in isolation and in context;

- use vocabulary related to the topic “My neighborhood”.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighbourhood”.

- Phonics: /i:/ and /i/

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 A closer look 1

Vocabulary

1. Fill in each blank with one word from the box. Listen, check and repeat the words. Điền vào mỗi chỗ trống với một từ có trong khung. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ

Bài nghe

Unit 4 lớp 6 A closer look 1

Đáp án

2 - convenient;

3 - boring;

4 - polluted;

5 - historic;

6 - narrow;

7 - noisy;

Hướng dẫn dịch

1. Cửa Lò là một bãi biển đẹp!

2. Tôi thích nó — mọi thứ mà tôi muốn chỉ mất 5 phút đi xa. Nó thật tiện lợi.

3. Cuộc sống trong vừng nông thôn thật chán. Không có nhiều thứ để làm.

4. Không khí trong khu vực này thật ô nhiễm với khói từ nhà máy.

5. Hội An là một thành phố lịch sử với nhiều ngôi nhà cổ, cửa hàng, tòa nhà và nhà hát...

6. Con đường rất hẹp với nhiều phương tiện giao thông vì thế chúng tôi không thể di chuyển nhanh được.

7. Bây giờ có nhiều cửa hàng mới gần đây vì thế những con đường rất nhộn nhịp và ồn ào suốt ngày.

2. Now match the adjectives from the box in 1 with their opposites below. Bây giờ nối những tính từ trong khung ở phần 1 với những tính từ trái nghĩa của nó. 

Đáp án

exciting >< boring

peaceful/ quiet >< noisy

modern >< historic

inconvenient >< convenient

wide >< narrow

quiet  >< noisy

terrible >< fantastic

3. Work in pairs. Ask and answer questions about your neighbourhood. Use the words in 1 and 2 to help you. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khu phố của em. Sử dụng những từ trong phần 1 và 2 để giúp em.

Gợi ý:

A: Is your neighbourhood modern?

B. Oh, yes. It is very modern with many tall buildings and many entertainment places.

A: Is it polluted?

B: Yes, it is. There are many means of transportation.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /i:/ and /i/. Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến những âm /i:/ và /i/.

Bài nghe

Now, in pairs put the words in the correct column. Bây giờ làm việc theo cặp và xếp những từ đó vào cột đúng.

Đáp án

/i://ɪ/
cheap
sleepy
convenient
peaceful
police
exciting
historic
expensive
noisy
friendly

5. Listen to the sentences and circle the words you hear. Nghe các câu và khoanh tròn những từ bạn nghe được.

Bài nghe

Đáp án

1. living

2. heat

3. seats

4. sheep

5. tins

6. mill

7. teams

8. chip

6. Listen and practise the chant. Notice the sounds /i:/ and /i/. Nghe và luyện tập. Chú ý các âm /i:/ và /i/.

Bài nghe

MY NEIGHBOURHOOD

My city is very busy.

There are lots of buildings growing.

The people here are funny.

It’s a lovely place to live in.

My village is very pretty.

There are lots of places to see.

The people here are friendly.

It’s a fantastic place to be.

Hướng dẫn dịch

Khu phố của tôi

Thành phố tôi rất nhộn nhịp

Có nhiều tòa nhà đang mọc lên.

Mọi người ở đây rất vui tính

Là một nơi dễ thương để ở.

Làng tôi rất xinh đẹp.

Có nhiều nơi để xem

Mọi người ở đây rất thân thiện

Nó là một nơi tuyệt vời.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
5 1.507
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm