Unit 4 lớp 6 Skills 1

Lời giải hay bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Skills 1 tiếng Anh Unit 4 lớp 6 My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 - 5 SGK trang 44 tiếng Anh lớp 6 mới giúp các em giải bài tập tiếng Anh 6 mới trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- read for specific and general information about good things and bad things in a neighborhood.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 1

Reading

1. Find these words in Khang's blog. What do they mean? Tìm những từ sau trong blog của Khang. Chúng có nghĩa là gì?

Đáp án

suburbs: vùng ngoại ô

backyard: sân sau

dislike: không thích

incredibly: một cách đáng kinh ngạc

beaches: bãi biển

2. Read Khang's blog. Then answer the questions. Đọc blog của Khang. Trả lời câu hỏi.

Đáp án

1. It’s in the suburbs of Da Nang City.

2. Because it has beautiful parks, sandy beaches, and fine weather.

3. They are very friendly!

4. Because there are many modern buildings and offices in the city.

Hướng dẫn dịch

Blog của Khang

Chào mừng đến thế giới của tôi!

Trang chủ về tôi Hình ảnh Đường dẫn (đường liên kết)

Khu phố của tôi

Bây giờ tôi về nhà rồi. Hội An thật tuyệt! Khu phố của tôi rất khác. Nó nằm ở ngoại ô Đà Nẵng. Có nhiều điều về nó mà tôi rất thích.

Nó thật tuyệt để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Bởi vì nó có những công viên xinh đẹp, bãi biển đầy cát và thời tiết đẹp. Có hầu hết mọi thứ mà tôi cần ở đây: cửa hàng, nhà hàng, chợ. Mọi nhà đều có một sân sau và sân trước. Mọi người ở đây đều rất thân thiện. Họ thân thiện hơn những người khác ở nhiều nơi khác! Và thức ăn rất ngon.
Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thích về nó. Bây giờ, có nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại, vì thế đường phố rất đông đúc và nhộn nhịp suốt ngày.

Ai có thể viết về điều mà bạn thích và không thích về khu phố của bạn nào?

3. Read Khang's blog again and fill in the table with the information. Đọc blog của Khang và điền thông tin vào bảng sau.

Đáp án

LIKE (Thích)

DISLIKE (Không thích)

- be great for outdoor activities.

- have almost everything here: shops, restaurants and markets.

- Every house has a backyard and front yard.

- friendly people.

- good food.

- many modern buildings and offices.

- busy and crowded street during the day.

Speaking

4. Look at the map of Khang's neighbourhood. In pairs, ask and answer questions about how to get to the places on the map. (Nhìn vào bản đồ khu phố của Khang. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về cách để đến được các nơi trên bản đồ.

Gợi ý 1

A: Can you tell me the way to the bus stop?

B: First, go straight. Take the first turning on the left. After that go straight again. It's to the right of you.

A: Thank you.

Gợi ý 2

A: Can you tell me the way to the cinema?

B: First, go straight. Take the third turning on the right. Then Go straight again. It's to the right of you.

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the way to get to the places in your town/in your village/near your school. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về đường đến các nơi trong thị trấn của em/ trong làng em/ gần trường bạn.

Gợi ý

A : Excuse me , Where is the market?

B : First, go straight. Walk for 5 minutes. Then take the first turning on the right.

A :Thank you. And where is the theatre?

B : Yes, Go straight, then turn left on the second turning. After that go straight again. And it’s opposite of you.

A : Thank you very much.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
17 1.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm