Unit 6 lớp 6 A closer look 2

Soạn A closer look 2 tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday A closer look 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 61 - 62 SGK tiếng Anh 6 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- identify and practise the language of intentions with “will” and advice with “should”.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 A closer look 2

Grammar

Should and Shouldn't

1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn't. Nhìn vào các bức tranh sau và hoàn thành các câu với should và shouldn't.

Đáp án

1 - shouldn't;

2 - should;

3 - shouldn't;

4 - should;

Hướng dẫn dịch

1 - Trẻ em không nên trèo cây.

2 - Chúng ta nên giúp người già.

3 - Học sinh không nên gian lận trong bài kiểm tra

4 - Chúng ta nên lau dọn nhà cửa trước dịp Tết.

2. At the TV studio, Phong sees these signs. Complete the sentences with should or shouldn't .Tại trường quay, Phong nhìn thấy những ký hiệu này. Hoàn thành các câu với should và shouldn't.

Đáp án

1 - should; 2 - shouldn't; 3 - should; 4 - shouldn't;

Hướng dẫn dịch

1 - Bạn nên giữ yên lặng.

2 - Bạn không nên ăn hoặc uống.

3 - Bạn nên gõ cửa trước khi vào.

4 - Bạn nên gõ cửa trước khi vào.

3. Now look at these Tet activities. Tick (V) the activities children should do at Tet. Cross (X) the activities they shouldn't. Bây giờ nhìn vào những hoạt động ngày Tết này. Đánh dấu (V) vào những hoạt động trẻ em nên làm vào dịp Tết. Đánh dấu (X) vào những hoạt động không nên làm.

1.behave well V

2. eat lots of sweets X

3. plant trees V

4. break things X

5. go out with friends V

6. make a wish V

7. fight X

8. play cards all night X

4. Use the activities in 3, write down the sentences. Sử dụng các hoạt động trong phần 3, viết thành câu.

1 - We should be have well.

2 - We shouldn't eat lots of sweets.

3 - We should plant trees.

4 - We shouldn't break things.

5 - We should go out with friends.

6 - We should make a wish.

7 - We shouldn't fight.

8 - We shouldn't play cards all night.

Grammar 

Will and Won't (Will not)

1. Read Phong's letter to Tom. Đọc lá thư của Phong viết cho Tom.

2. Use the information from the letter and write full sentences in the two columns. Sử dụng thông tin trong bức thư và viết thành câu hoàn chỉnh vào 2 cột.

Gợi ý

Will

My father will repaint our house

I will go shopping with Mum

We will buy red envelopes for lucky money and some new clothes

I will help my parents cook banh chung in a very big pot

I'll write again soon to tell you more

Won't

We won't buy fireworks

we won't buy banh chung

3. Phong is thinking about his Tet. Write sentences about what he will and won't do. Phong đang nghĩ về ngày Tết của cậu ấy. Viết các câu về những điều cậu ấy sẽ làm và sẽ không làm.

Gợi ý

He will visit his relatives.

He will go out with friends.

He will get some lucky money.

He won't go swimming.

He won't study.

Hướng dẫn dịch

Chào Tom,

Cậu có khỏe không?

Tết sắp đến rồi.

Đây là dịp mừng năm mới của chúng mình.

Trước dịp Tết, bố mình sẽ sơn lại nhà cửa. Mình sẽ đi mua sắm với mẹ. Chúng mình sẽ không mua pháo hoa. Chúng mình sẽ mua các phong bì đỏ để tiền lì xì và mua quần áo mới. Vào dịp Tết, chúng mình sẽ không mua bánh chưng. Mình sẽ giúp bố mẹ mình nấu bánh chưng trong 1 cái nồi lớn. Không thể chờ đợi thêm nữa!

Mình sẽ viết lại sớm để kể với cậu nhiều hơn!

Phong

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
24 1.591
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm