Unit 8 lớp 6 Communication

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit, tài liệu Soạn Unit 8 Sports And Games Communication trang 21 SGK tiếng Anh lớp 6 mới dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh hướng dẫn giải các phần bài tập 1 - 3 xuất hiện trong SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập tại nhà hiệu quả.

* Xem chi tiết tại: Soạn Anh 6 Unit 8 Sports and Games đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to

- talk about sports or games

2. Objectives:

- Topic: Sports and games

- Vocabulary: as fit, marathon, ring, achievement…

- Grammar: Present simple tense.

- Skills: speaking, listening

II. Soạn giải Communication Unit 8 lớp 6 Sports and Games

1. Sports quiz. Work in pairs. Do the quiz (Câu đố thể thao. Làm việc theo cặp. Trả lời câu đố):

1. How many players are there in a football match?

2. How long does a football match last?

3. How often are the Olympic Games held?

4. Were there Olympic Games in 2011?

5. How long is a marathon?

6. Where were the first Olympic Games held?

7. Which sport happens in a ring?

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1 - Có bao nhiêu người chơi trong một trận bóng đá?

2 - Một trận bóng đá kéo dài bao lâu?

3 - Thế vận hội được tổ chức bao lâu một lần?

4 - Có Thế vận hội năm 2011 không?

5 - Một cuộc thi chạy maratón dài bao nhiêu?

6 - Thế vận hội đầu tiên được tổ chức ở đâu?)

7 - Môn thể thao nào diễn ra trong một sàn đấu?

Đáp án:

1. There are usually 22 players (each team has 11 players).

2. It lasts 90 minutes.

3. The Olympic Games are held every four years.

4. No, there weren't.

5. A marathon is 42.195 km.

6. They were held in Ancient Greece in 776 BC.

7. Boxing.

2. In pairs, interview your partner using the following questions. Ask for more information. (Làm việc theo cặp, phỏng vấn bạn của em, sử dụng những câu hỏi sau. Hỏi thêm thông tin)

1. What sports/games do you play in your free time?

2. What sports/games do you do at school?

3. Which sports/games do you like watching on TV?

4. Do you think you are fit? Would you like to get fitter?

5. Is there any sport/game you'd like to learn to play well?

6. Can you name three famous sports persons?

Hướng dẫn dịch:

1. Môn thể thao / trò chơi mà bạn chơi trong thời gian rảnh?

2. Bạn chơi môn thể thao / trò chơi nào ở trường?

3. Bạn thích xem môn thể thao / trò chơi nào trên ti vi?

4. Bạn có nghĩ bạn cân đối không? Bạn có muốn cân đối thêm không?

5. Có môn thể thao nào mà bạn muốn chơi tốt không?

6. Bạn có thể nêu tên 3 người chơi thể thao nổi tiếng không?

Gợi ý: Các em học sinh tự hỏi và trả lời theo cặp.

3. Think of a sportsman/sportswoman you like Draw a picture of him/her below. Talk about him/her with a partner. Use the following cues (Nghĩ về một vận động viên nam / nữ mà em thích. Vẽ một bức hình vể anh ấy/cô ây bên dưới. Nói về cô ây / anh ấy với bạn học. Sử dụng gợi ý sau)

- his/her name

- the sport he/she plays

- his/her past achievements

- why you like him/her?

Gợi ý:

- Tên cô ấy / anh ấy: Nguyen Tien Minh

- Môn thể thao anh ấy / cô ấy chơi: badminton (cầu lông)

- Thành tựu trong quá khứ: top ten of the world (nằm trong 10 vận động viên hàng đầu thế giới)

- Tại sao bạn thích?

Because he plays well; he is patient, hard working and modest. (Vi anh ấy chơi hay, anh ấy kiên nhẫn, chăm chỉ và khiêm tốn)

Gợi ý 1

My favorite sportman best is Bui Tien Dung. He plays football well and he is the best goalkeeper. He helped the Vietnamese football team win the two strong teams that are Iraq and Quatar and put Vietnam in the finals. I like him because he is smart, good looking, catching the ball very good, a nice body and he sings very nice and cute.

Dịch

Môn thể thao yêu thích nhất của tôi là Bùi Tiến Dũng. Anh ấy chơi bóng tốt và anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất. Anh đã giúp đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng hai đội mạnh là Iraq và Quatar và đưa Việt Nam vào chung kết. Tôi thích anh ấy vì anh ấy thông minh, ưa nhìn, bắt bóng rất tốt, thân hình đẹp và hát rất hay và dễ thương.

Gợi ý 2

Hello, everybody! Today, I want to tell you about sportman. His name's Nguyen Cong Phuong. He is a football team player. I can say he's an excellent member of the team. He has helped his team many times to achieve a lot of trophies. I like him very much because he plays very well

Dịch

Chào mọi người! Hôm nay, tôi muốn nói với bạn về vận động viên thể thao. Anh ấy tên là Nguyễn Công Phượng. Anh ấy là một cầu thủ của đội bóng đá. Tôi có thể nói anh ấy là một thành viên xuất sắc của đội. Anh ấy đã giúp đội của anh ấy nhiều lần để đạt được rất nhiều danh hiệu. Tôi rất thích anh ấy vì anh ấy chơi rất tốt

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 thí điểm tiếp theo:

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 1

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 2

Write about a sport/ game you like

Tiếng Anh 6 Unit 8: Looking back

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 8: Sports and Games

Và một số bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án khác:

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Bài tập Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and Games nâng cao

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
29 4.522
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm