Unit 6 lớp 6 Project

Soạn tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6 Project dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday Project hướng dẫn giải các phần bài tập liên quan đến tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm trang 67 SGK tiếng Anh 6.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

-Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

-Grammar: Then Simple future tense;

How to use Should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Project

Write down in big letters the three dreams you have for this New Year. Share them with your friends. Viết một lá thư với ba ước mơ của mình cho năm mới này. Chia sẻ chúng với bạn của em.

I have a dream! Tôi có một giấc mơ!

This New Year... Năm mới này...

Gợi ý lời ước

This year I will study better.

This year I will travel a lot.

This year I will plant a small garden in front of my house.

I will study better to get the goods marks in the final exam

I will travel a lot.

I will try to manage the weekend time to travel to many interesting places around my city to experience the beauty of city.

I will enroll in the Math gifted team.

I wish my family would always healthy.

I wish I would pass the entrance university exam.

I wish I would be taller.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 488
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm