A closer look 2 Unit 11 lớp 6 Our greener world

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 A closer look 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 trang 51 52 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 11 Our greener world.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- use conditional sentences – type 1 correctly and appropriately.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our greener world”.

Structures: Conditional sentences – type 1

II. Soạn giải A closer look 2 tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world

Grammar

1. Listen again to part of the conversation from Getting Started. Pay attention to the conditional sentences - type 1. Nghe lại phần hội thoại từ phần Bắt đầu. Chú ý đến câu điều kiện loại 1.

Bài nghe

2. Write the correct form of each verb in brackets. Viết hình thức dùng của mỗi động từ trong ngoặc đơn sau.

Đáp án

1 - is - will plant;

2 - recycle - will help;

3 - will save - don’t waste;

4 - will have - use;

5 - is not - will be;

Hướng dẫn dịch

1. Nếu trời nắng vào tuần tới, chúng tôi sẽ trồng rau.

2. Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn, chúng ta sẽ giúp Trái Đất của chúng ta.

3. Chúng ta sẽ cứu được nhiều cây nếu chúng ta không lãng phí quá nhiều giấy.

4. Nhiều người sẽ có nước sạch nếu chúng ta chỉ sử dụng nước khi chúng ta cần.

5. Nếu dòng sông không dơ bẩn, sẽ có nhiều cá hơn.

3. Match an if-clause in column A with a suitable main clause in column B. Nối mệnh đề "If" trong cột A với một mệnh đề chính trong cột B sao cho phù hợp.

Đáp án

1 - c; 2 - e; 3 - b; 4 - a; 5 - d;

4. Combine each pair of sentences below to make a conditional sentence - type 1. Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành một câu điều kiện loại 1 cho phù hợp.

Đáp án

1. If we pollute the air, we will have breathing problems

2. If people pollute the water, a lot of fish will die.

3. If we cut down trees in the forest, there will be more floods.

4. If the soil is polluted, plants will die.

5. If there is noise pollution, people and animals will have hearing problems.

5. Use your own ideas to complete the sentences below. Share your sentences with a classmate. Do you have the same sentences? Sử dụng ý kiến riêng của em để hoàn thành các câu bên dưới. Chia sẻ các câu của em với một bạn cùng lớp. Em có câu tương tự không?

Gợi ý

1. If you walk to school, you will make the air less polluted.

2. If you use recycled paper, you will save a lot of trees.

3. If the Earth becomes hotter, the plant and animal will die soon.

4. If parents teach their children about the three Rs, they will know how to protect environment.

5. If you want to save a lot of electricity, turn off the lights before you move.

6. Fun matching Nối vui

Hướng dẫn dịch

Làm việc theo 2 nhóm lớn A và B.

Nhóm A bí mật viết 5 mệnh đề If lên một tờ giấy.

Nhóm B bí mật viết 5 mệnh đề chính vào một tờ giấy.

Nối mệnh đề If với mệnh đề chính.

Chúng có ăn khớp không? Hay là những câu buồn cười?

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
7 592
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm