Unit 2 lớp 6 A Closer Look 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải lesson A Closer Look 2 trang 19 20 SGK tiếng Anh 6 Unit 2 dưới đây cung cấp đáp án cũng như hướng dẫn dịch chi tiết giúp các em ôn tập những chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng Unit 2 tiếng Anh 6 hiệu quả. 

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- use There is/ There isn’t/ There are/ There aren’t correctly and appropriately.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My home”.

- Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 A Closer Look 2

Grammar

1. Write is or are. Điền is hoặc are vào chỗ trống.

Đáp án

1 - is - Có 1 chiếc sopha ở trong phòng khách.

2 - are - Có 2 con mèo ở trong phòng bếp.

3 - are - Những tờ áp phích được treo ở trên tường.

4 - is - Có 1 chiếc quạt trần ở trong phòng ngủ.

5 - are - Có những chiếc đĩa ở trên sàn nhà.

2. Make the sentences in 1 negative. Viết các câu ở phần 1 dưới dạng phủ định.

Đáp án

1 - There isn't a sofa in the living room.

2 - There aren't 2 cats in the kitchen.

3 - There aren't posters on the wall.

4 - There isn't a ceiling fan in the bedroom.

5 - There aren't dishes on the floor.

3. Write positive and negative sentences. Viết các câu khẳng định và phủ định.

Đáp án

1 - There's a TV on the table.

There isn't a TV on the table.

2 - There's a brown dog in the kitchen.

There isn't a brown dog in the kitchen.

3 - There's a boy next to the cupboard.

There isn't a boy next to the cupboard.

4 - There's a bath in the bathroom.

There isn't a bath in the bathroom.

5 - There're lamps in the bedroom.

There aren't lamps in the bedroom.

4. Write is/ isn't/ are/ aren't in each blank to describe the kitchen in Mi's house. Điền is/ isn't/ are/ aren't vào chỗ trống để miêu tả căn bếp nhà Mi.

Đáp án

This is our kitchen. There is a big fridge in the corner. The sink is next to the fridge. There(1)__is__ a cupboard and a cooker.The kitchen is also our dining room, so there (2)__is__ a table. There (3)__are__ four people in my family so there (4)__are__four chairs. The kitchen is small, but it has a big window. There (5)__are__ many lights in the kitchen but there is only one ceiling light.There (6)__is__ a picture on the wall.

Hướng dẫn dịch

Đây là bếp của chúng tôi. Có 1 chiếc tủ lạnh to ở trong góc. Có 1 chiếc bồn rửa kế bên tủ lạnh. Có 1 cái tủ chén và 1 chiếc nồi cơm điện. Phòng bếp cũng là phòng ăn của chúng tôi, vì vậy có 1 cái bàn ở đây. Có 4 người trong gia đình của tôi vì vậy có 4 chiếc ghế ở đây. Căn bếp khá nhỏ, nhưng nó có 1 chiếc cửa sổ rất lớn. Có rất nhiều đèn trong bếp nhưng chỉ có 1 chiếc đèn trần. Có 1 bức tranh được treo trên tường.

5. Complete the questions. Hoàn thành các câu.

Đáp án

1. Is there

Có một tủ lạnh trong nhà bếp của bạn phải không?

2. Is there

Có một ti vi trong phòng ngủ của bạn phải không?

3. Are there

Có bốn cái ghế trong phòng khách của bạn phải không?

4. Is there

Có một cái bàn bên cạnh phòng ngủ của bạn phải không?

5. Are there

Có hai bồn rửa trong phòng tắm của bạn phải không?

6. In pairs, ask and answer the questions in 5. Report your partner's answers to the class. Theo nhóm, hỏi và trả lời các câu ở phần 5. Báo cáo lại câu trả lời của cộng sự với lớp.

Gợi ý:

Are there two TVs in your house?

No, there aren't. 

Are there three bedrooms in your house?

Yes, there are.

Is there a kitchen in your house?

Yes, there is.

7. Work in pairs. Ask your partner about his/ her room or the room he/she likes best in the house. Làm theo cặp. Hỏi cộng sự của bạn về phòng của cậu/cô ấy hoặc về căn phòng mà cậu/cô ấy thích nhất ở nhà.

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 - Phòng bạn ở đâu?

2 - Phòng yêu thích của bạn là phòng nào?

3 - Có một tủ lạnh trong phòng bạn phải không?

4 - Có hai cái đèn trong phòng của bạn phải không?

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My Home A Closer Look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
7 1.457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm