Tiếng Anh lớp 6 unit 2 A closer look 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải A Closer Look 2 unit 2 trang 18 19 20 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức tập 1 dưới đây cung cấp đáp án cũng như hướng dẫn dịch chi tiết giúp các em ôn tập những chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng Unit 2 tiếng Anh 6 My house hiệu quả.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My house đầy đủ nhất  

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- use There is/ There isn’t/ There are/ There aren’t correctly and appropriately.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My home”.

- Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 A Closer Look 2

Grammar

Possessive case - Sở hữu cách

1. Choose the correct answer. Chọn đáp án đúng.

Đáp án

1 - grandmother's

2 - sister's

3 - cousin's

4 - Nam's

5 - An's

Hướng dẫn dịch

1 - Nhà của bà tôi ở Hà Nội.

2 - Đây là bàn học của chị tôi.

3 - Bố của anh họ tôi là bác của tôi.

4 - Nhà của Nam nhỏ.

5 - Có hai phòng ngủ trong căn hộ của An.

2. Complete the sentences with the correct possessive forms. Hoàn thành câu với dạng sở hữu đúng.

Đáp án

1 - Mi's

2 - teacher's

3 - Nick's

4 - father's

5 - brother's

Hướng dẫn dịch

1 - Thục Anh là chị họ của Mi.

2 - Đây là ghế của giáo viên.

3 - Máy vi tính của Nick đâu?

4 - Xe máy của bố tôi ở trong vườn.

5 - Phòng ngủ của anh tôi ngay cạnh phòng khách.

Preposition of place Giới từ chỉ nơi chốn

3. Write the correct preposition in the box under each picture. Say a sentence to describe the picture. Viết giới từ đúng trong khung dưới mỗi bức tranh. Đọc câu để mô tả tranh.

Đáp án

2 - next to

3 - behind

4 - in

5 - in front of

6 - between

7 - under

Hướng dẫn dịch

1 - Chú chó bên cạnh ghế sô-pha.

3 - Chú mèo sau tivi.

4 - Chú mèo trong tủ quần áo.

5 - Chú chó ở phía trước nhà dành cho chó.

6 - Chú mèo ở giữa đèn và ghế sô pha.

7 - Chú mèo ở dưới cái bàn.

4. Look at the picture and write T (True) or F (False) for each sentence. Correct the false ones. Nhìn tranh và viết Đúng hoặc Sai cho mỗi câu. Sửa câu sai.

Đáp án

1 - T

2 - F The school bag is under the table.

3 - F The clock is between the pictures.

4 - T

5 -  F The cap is on the pillow.

5. Work in pairs. Look at the picture in 4 carefully, and then cover it. Ask and answer questions about the position of things in the picture. Làm việc theo cặp. Nhìn bức tranh ở bài tập 4 thật kỹ, sau đó che lại. Hỏi và trả lời các câu hỏi về vị trí của các đồ vật trong tranh.

Gợi ý

A: Where is the clock?

B: It’s between the pictures.

A: Where is the cat?

B: It’s in front of the computer.

Hướng dẫn dịch

A: Đồng hồ treo tường ở đâu?

B: Nó ở giữa các bức tranh.

A: Đồng hồ treo tường ở đâu?

B: Nó ở phía trước máy vi tính.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My House A Closer Look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
12 3.539
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm