Unit 4 lớp 6 Looking back

Soạn SGK tiếng Anh 6 mới Unit 4 Looking back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 6 My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 - 7 SGK trang 46 - 47 tiếng Anh lớp 6 mới giúp các em học tốt tiếng Anh lớp 6 mới hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

-  review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

- Structures: Comparative adjectives.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Looking back

Vocabulary

1. Write the correct word for each picture. Viết từ đúng cho mỗi bức hình.

Đáp án

1 - statue; 2 - railway station; 3 - park;

4 - temple; 5 - memorial; 6 - cathedral;

2. Fill each gap with a suitable adjective. Điền vào chỗ trống với tính từ thích hợp.

Đáp án

1 -  noisy; 2-  narrow; 3 - historic; 4 - inconvenient; 5 - cheaper;

Grammar

3. Put the following adjectives in the correct column. Đặt những tính từ sau trong cột thích hợp.

Đáp án

One syllableTwo syllableThree syllable

Fast

hot

large

Happy

noisy

quiet

heavy

Exciting

difficult

convenient

expensive

polluted

4. Now write their comparative from in the table below. Bây giờ viết dạng so sánh hơn vào bảng dưới đây.

Đáp án

AdjComparative from

- Fast

- Convenient

- Noisy

- Difficult

- Heavy

- Expensive

- Happy

- Hot

- Polluted

- Exciting

- Large

- Quiet

- Faster

- More convenient

- Noisier

- More difficult

- Heavier

- More expensive

- Happier

- Hotter

- More polluted

- More exciting

- Larger

- Quieter

5. Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adj below. Hoàn thành các câu sau và so sánh với hình ảnh. Sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ dưới đây.

Đáp án

1 - Noiser than

2 - more modern than

3 - more convenient than

4 - more beautiful than

5 - more expensive than

Communication

6. Match the questions with the correct answers. Nối các câu hỏi với đúng câu trả lời.

Đáp án

a - c; d - e; f - g; h - b;

Hướng dẫn dịch

a - c: Xin lỗi! Có bưu điện gần đây không? Có một cái ở góc đường,

d - e: Hà Nội nhộn nhịp hơn thành phố Vinh phải không? Đúng vậy.

f - g: Tối nay chúng ta làm gì? Chúng ta hãy ở nhà và xem ti vi.

h - b: Rạp chiếu phim ở đâu vậy? Nó trên đường Quang Trung, đối diện công viên.

7. Role-play the questions and answers. Đóng vai đặt câu hỏi và trả lời.

Hướng dẫn dịch

Đóng vai đặt câu hỏi và trả lời.

Khi hoàn thành, bạn có thể:

- đọc tên nơi chốn

- chỉ đường

- sử dụng những tính từ để miêu tả nơi chốn

- so sánh đồ vật

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
24 1.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm