A closer look 1 Unit 11 lớp 6 Our greener world

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 A closer look 1 dưới đây gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 8 trang 40 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 11 Our greener world/

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- Pronounce correctly the sounds /a:/ and /ᴂ/ in isolation and in context

- Use the lexical items related to the topic “Our greener world”.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our greener world”.

- Structures: Conditional sentences – type 1

II. Soạn giải A closer look 1 tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world

Vocabulary

1. The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C. Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho phù hợp.

Đáp án

A closer look 1 Unit 11 lớp 6 Our greener world

2. Write a word in the box under each picture. Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.

Đáp án

1 - rubbish; 2 - plastic bags; 3 - glass; 4 -  plastic bottle; 5 - can;

6 - noise; 7 - paper; 8 - bulb; 9 - water; 10 - clothes;

3. Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group. Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm.

Đáp án

ReduceReuseRecycle
plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paperplastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulbplastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb

4. Listen to the 'Three Rs' song, and then sing along. Nghe bài hát "3R" sau đó hát theo.

Bài nghe

Hướng dẫn dịch

Giảm bớt,tái sử dụng,tái chế

Tái chế,tái chế

Giảm bớt,tái sử dụng,tái chế

Thật là đơn giản quá đi

Chỉ cần giảm tiếng ồn

Và tái sử dụng các loại chai lọ cũ

Tái chế những đồ thủy tinh vỡ

Thật là đơn giản quá đi.

Pronunciation

5. Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced. Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến cách phát âm các từ gạch dưới.

Bài nghe

6. Listen again and put the words in the correct column. Nghe lại và đặt các từ vào cột thích hợp.

Bài nghe

Đáp án

/a://ᴂ/

Fast

Plastic

Glass

Dance

Answer

afternoon

Had

Bag

Apple

activity

7. Read the conversation. Write /a:/ or /ᴂ/ each underlined letter. Đọc bài đàm thoại. Viết /a:/ hay /ᴂ/ bên dưới mỗi chữ cái được gạch dưới sao cho phù hợp.

Đáp án

/a:/: class, ask, father

/ᴂ/: stand, have, that

8. Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate. Nghe bài hội thoại và kiểm tra câu trả lời của em. Thực hành bài đàm thoại với bạn học.

Bài nghe

Hướng dẫn dịch

Vy: Ba chữ R thay thế cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức một cuộc thi viết.Chúng ta phải viết về môi trường.

Mi: Mình hiểu. Tại sao bạn không viết về 3R?

Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vi vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 605
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm