Tiếng Anh lớp 6 unit 8 Looking back

Nằm trong bộ Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit năm học 2021 - 2022, tài liệu Soạn Looking back unit 8 lớp 6 trang 24 SGK tiếng Anh 6 Global Success dưới đây giúp các em học sinh lớp 6 giải đáp án chi tiết các phần bài tập 1 - 5 liên quan đến kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh chủ đề Unit 8 lớp 6: Sports and Games (Thể thao và trò chơi) cũng như luyện tập các kỹ năng tiếng Anh cơ bản. Mời thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 6 tham khảo, download tài liệu, phục vụ việc học tập, giảng dạy.

* Xem chi tiết tại: Soạn Anh 6 Unit 8 Sports and Games đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to

- Revise The Past simple tense, Imperatives

- talk about sports or games, some famous sports person

2. Objectives:

- Topic: Sports and games

- Vocabulary: words related to the topic “sports and games”

- Grammar: Past simple tense, Imperatives

- Skills: speaking, writing, listening, reading

II. Soạn giải Looking back Unit 8 lớp 6 Sports and Games

Vocabulary - Từ vựng

1. Find one odd word / phrase in each question. Tìm một từ/ cụm từ không cùng lọa trong mỗi câu hỏi.

Đáp án

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - B;

2. Put the correct form of the verbs play, do or go in the blanks. Chia dạng đúng của động từ play, do hoặc go vào chỗ trống.

Đáp án

1 - do

2 - is playing

3 - goes

4 - went

5 - played

6 - are doing

Grammar - Ngữ pháp

3. Put the verbs in brackets in the correct form. Đặt động từ trong ngoặc ở dạng đúng.

Đáp án

1 - took

2 - started

3 - didn't like

4 - did you do/ cycled/ watched

4. What do you say in these situations? Em nói gì trong những tình huống này?

Gợi ý

1 - Please, stop talking

2 - Please, go out

3 - Don't feed

4 - Stand in line, boys

5 - Don't touch the dog.

5. Fill each blank with ONE word to complete the passage. Điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ để hoàn thành đoạn văn.

Đáp án

1. play

2. hear

3. favourite

4. sports

5. famous

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 thí điểm tiếp theo:

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 1

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 2

Write about a sport/ game you like

Project Unit 8 lớp 6 Sports and Games

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 8: Sports and Games

Và một số bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án khác:

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Bài tập Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and Games nâng cao

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
19 4.464
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm