Tiếng Anh 6 Unit 7: Getting started

Tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Unit 7 Lesson Getting Started trang 6 - 7 SGK tiếng Anh 6 mới tập 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng đơn vị bài học mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm đáp án chi tiết, hướng dẫn giải và file nghe mp3 của các phần bài tập giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, ss will be able to listen and read for specific information then practice listening and speaking with the lexical items related to the topic “Television”.

2. Objectives

– Vocab: TV programmes, people and things.

– Grammar: Conjunctions: and, but, so, because, although, Wh-question words.

II. Nội dung soạn Getting Started Unit 7 Television

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe: What's on TV today?

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh 6 Unit 7: Getting started

Hướng dẫn dịch:

Phong: Hùng, bạn sẽ làm gì tối nay?

Hùng: Mình sẽ xem chương trình truyền hình yêu thích của mình - Laughing Out Loud!

Phong: Nó là cái gì?

Hùng: Nó là một chương trình có nhiều clip vui nhộn.

Phong: Nó được chiếu trên kênh nào?

Hùng: VTV3 và sau đó mình sẽ xem chương trình Mr. Bean.

Phong: Đó là một người đàn ông vui nhộn đấy. .

Hùng: Đúng thế. Đến và xem với mình nhé.

Phong: Ồ không. . Mình không thích Mr. Bean. Ông ấy thật kỳ lạ.

Hùng: Vậy chúng ta có thể xem Tom và Jerry được không?

Phong: Ồ, phim hoạt hình à? Mình thích nó!

Hùng: Ai lại không thích? Mình thích chú chuột nhỏ thông minh, Jerry. Nó thật tuyệt.

Phong: Nhưng Tom thì cũng vui nhộn. Ngu ngốc nhưng vui nhộn.

Hùng: Đúng thế. Cậu đưa giúp mình tờ báo trên bàn được không?

Phong: Được. Cậu muốn kiểm tra chương trình truyền hình à?

Hùng: Đúng. Xem này. . .

a. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau)

1. What is Hung's favourite TV programme?(Chương trình truyền hinh yêu thích của Hùng là gì?)

=>His favorite programme is Laughing out Loud!

2. What channel is Laughing out Loud on?(Laughing out Loud chiếu trên kênh nào?)

=>It’s on VTV3 channel. .

3. Are Laughing out Loud and Mr Bean on at the same time?(Laughing out Loud và Mr. Bean chiếu cùng lúc phải không?)

=>No, they aren’t.

4. Why doesn't Phong like Mr Bean?(Tại sao Phong không thích Mr. Bean?)

=>Because he is awful. Bởi vì ông ấy kỳ lạ.

5. What does Phong say about Tom?(Phong nói gì về Tom?)

=>He says Tom’s stupid but funny.

b. Find the adjectives describing each character in the conversation and write them here.(Tìm những tính từ miêu tả mỗi tính cách trong bài đàm thoại và viết chúng ra đây. )

- Mr Bean: funny (vui nhộn), awful (kỳ lạ)

- Tom: stupid (ngốc), funny (vui nhộn)

- Jerry: intelligent (thông minh)

c. Which adjective(s) below can you use to describe a TV programme you have watched? What programme is it? (Em có thể sử dụng tính từ nào bên dưới để miêu tả một chương trình truyền hình em đã xem? Chương trình đó là gì? )

- funny (vui nhộn),

- popular (phổ biến),

- long (dài),

- good (hay),

- educational (mang tính giáo dục),

- historical (mang tính lịch sử),

- serious (nghiêm trọng),

- boring (nhàm chán),

- entertaining (tính giải trí),

- live (trực tiếp)

2. Put the correct word in the box under each picture. (Đặt từ đứng vào trong khung bên dưới mỗi bức tranh.)

Tiếng Anh 6 Unit 7: Getting started

1 - national television (đài truyền hình quốc gia)

2 - news programme (chương trình tin tức)

3 - local television (đài truyền hình địa phương)

4 - comedy (hài kịch)

5 - game show (chương trình trò chơi)

6 - animal programme (chương trình động vật)

3. Use suitable words to complete the sentences. (Sử dụng những từ thích hợp để hoàn thành các câu sau)

1. PTQ is not a_national_ channel. It's local. (PTQ không phải là đài truyền hình quốc gia. Nó là của địa phương.)

2. I like_comedy_ programmes. They make me laugh. (Tôi thích những chương trình hài kịch. Chúng khiến tôi cười.)

3. The most popular TV _channels_ in Viet Nam are VTV1 and VTV3. (Chương trình tin tức trên truyền hình phổ biến nhất ở Việt Nam là kênh VTV1 và VTV3.)

4. In a _competition_ you can see how people compete with each other. (Trong một cuộc thi bạn có thể thấy cách mà mọi người cạnh tranh nhau)

5. _Cartoons_ often use animals as the main characters.( Phim hoạt hình thường sử dụng động vật là nhân vật chính.)

6. A(n) _educational_ programme can always teach children something. (Một chương trình mang tính giáo dục luôn luôn có thể dạy trẻ em điều gì đó.)

4. Work in groups. (Làm việc theo nhóm.)

Write down two things you like about television and two things you don't like about it. Talk to others in your group and see how many people share your ideas. (Viết ra 2 điều mà em thích về truyền hình và hai điều em không thích về nó. Nói cho những người khác trong nhóm và xem bao nhiêu người cùng chia sẻ ý kiến của em. )

Lời giải:

Like:

1. educational

2. interesting

Hoặc:

1. funny

2. popular

Dislike:

1. Boring

2. too long

Hoặc:

1. Stupid

2. Violence

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 7 Getting Started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
27 4.659
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm