Unit 5 lớp 6 Looking back

Lời giải Looking back Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 6 Natural wonders of the world Looking back hướng dẫn giải các phần bài tập trang 56 SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Revise and make the use of all the target knowledge in unit 5

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

Structures: Superlatives with short adjectives.

Modal verb: must

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Looking back

Vocabulary

Things in nature

1. Label the things in nature you can see in this picture. Đặt tên những thứ trong tự nhiên mà em có thể thấy trong các bức tranh sau.

Đáp án

1 - mountain

2 - waterfall

3 - forest

4 - cave

5. desert

6 - lake

7 - beach

8 - island

9 - valley

Travel items

2. Write the words. Viết các từ.

Đáp án

1 - scissors

2 - sleeping bag

3 - compass

4 - flash-light/ torch

5 - pain killers

6 - plaster

Grammar

3. Fill the gaps in the following sentences. Điền vào chỗ trông trong những câu sau.

Đáp án

1 - hottest

2 - longest

3 - highest

4 - largest

5 - best

Hướng dẫn dịch

1. Nó là sa mạc nóng nhất trên thế giới.

2. Mekong là con sông dài nhất Việt Nam.

3. Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.

4. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam.

5. Chuyên đi tàu là trải nghiệm hay nhất trong cuộc đời tôi.

4. Match the name of a natural wonder in column A with a word/phrase in column B. Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên trong cột A với một từ cụm từ trong cột B.

Đáp án

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

5. Work in pairs and practise the conversation below. Discuss all the natural wonders in 4 and any related information you know. Làm việc theo cặp và luyện tập đoạn hội thoại dưới đây. Thảo luận về các kỳ quan thiên nhiên trong bài 4 và bất cứ thông tin nào bạn biết.

Hướng dẫn dịch

A: Everest là gì?

B: Mình nghĩ đó là đỉnh núi cao nhất thế giới.

A: Loch Lomond là gì?

B: Mình không biết. Cậu có biết nó không?

A: Có. Đó là hồ nước ngọt lớn nhất ở Anh. hoặc: không, mình không biết.

Gợi ý

A: What is Ha Long bay?

B: It is the most beautiful natural wonder in Vietnam.

A: What is The Sahara desert?

B: It is the largest desert in the world.

Communication

6. Complete the dialogue. Hoàn thành đoạn hội thoại sau.

Đáp án

1 - must; 2 - must; 3 - must; 4 - must;

Hướng dẫn dịch

A: Thật nguy hiểm khi đi bộ đường dài ở đây. Bạn cần phải nói cho ai đó biết nơi bạn sẽ đi.

B: Vâng. Và phải mặc áo ấm. Ở đó lạnh lắm.

A: Đúng, và bạn phải mang theo điện thoại di động. Nó rất quan trọng.

B: Vâng, và tôi phải mang tất cả những thứ cần thiết theo bên mình.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
20 1.355
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm