Looking back Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải bài tập Looking Back Unit 9 lớp 6 trang 34 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức dưới đây giúp các em học sinh lớp 6 nhắc lại những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit thông qua phần bài tập 1 - 5 SGK tiếng Anh 6 Pearson khác nhau.

* Xem chi tiết: Soạn Unit 9 lớp 6 Cities Of The World

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review some vocabulary and grammar they’ve learn in unit 9.

2. Objectives:

Vocabulary: Relate to the topic: Cities Of The World.

Grammar:

- The Present Perfect Tense (Thì Hiện tại hoàn thành)

- The Comparative with long adj/adv (So sánh hơn nhất với tình từ/ danh từ dài)

II. Soạn giải Looking back tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Vocabulary - Từ vựng

1. Choose the best two options to complete the sentences. Chọn hai phương án tốt nhất để hoàn thành các câu.

Đáp án

1 - A; B;

2 - A; C;

3 - A; C

4 - B; C;

2. Write the words in the box under their picture. Viết các từ vào ô dưới ảnh của chúng.

Đáp án

1 - towers

2 - river bank

3 - beach

4 - night market

5 - palace

6 - postcard

Grammar - Ngữ pháp

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns in the box. Hoàn thành các câu với các đại từ sở hữu đúng trong khung.

Đáp án

1 - yours

2 - theirs

3 - mine

4 - Yours

5 - hers

4. Read the sentences and correct the underlined words. Đọc các câu và sửa các từ được gạch chân.

Đáp án

1 - sửa thành its

2 - sửa thành our

3 - sửa thành their

4 - sửa thành its

5 - sửa thành ours

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
14 2.520
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm