Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 2

Tài liệu Soạn Unit 1 My New School lớp 6 lesson Skills 2 trang 13 SGK tiếng Anh 6 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 theo Unit mới năm 2020 - 2021 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 1 liên quan đến hai kỹ năng đọc và nói giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- listen to get information about school activities

- write a webpage for their school, using correct punctuation.

2. Objectives:

- Vocabulary: webpage, punctuation.

- Structures: The present simple and present continuous tense.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 2

1. Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers: (Susie là một học sinh của trường PLC Sydney. Nghe và chọn đáp án đúng)

1. Susie______ being at a girls' school.

A. likes

B. doesn't like

--> chọn đáp án: A

2. Susie's favourite teacher is her______teacher.

A. maths

B. science

--> chọn đáp án: A

3. Today, Susie ___________

A. is wearing her uniform

B. isn't wearing her uniform

--> chọn đáp án: B

4. Susie studies _________for three hours a week.

A. English

B. Vietnamese

--> chọn đáp án: B

5. Susie does her homework______.

A. at break time

B. in the evening

--> chọn đáp án: A

Nội dung bài nghe

Hi. My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here,as I like to study in a girl’s school. The teachers at my school are nice and very helpful,and my favourite teacher is Mrs Susan McKeith. She teachers us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually,I do my homework at break time. We wear our uniform every day,but today we aren’t,as we’re going to have an outing to Taronga Zoo.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, tôi tên là Susie Brewer. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi đang học lớp 6 tại PLC Sydney. Tôi thích học ở đây, vì tôi thích học ở trường nữ sinh. Các giáo viên trong trường tôi rất đẹp và rất tuyệt vời, và giáo viên yêu thích của tôi là Cô Xsan McKeith. Cô dạy chúng tôi môn toán. Tôi có ba giờ để học tiếng Việt vào buổi chiều. Thông thường tôi làm bài tập ở nhà vào giờ nghỉ. Chúng tôi mặc đồng phục hàng ngày, nhưng hôm nay chúng tôi không mặc, vì chúng tôi sẽ đến sở thú Taronga.

2. Can you correct the punctuation in these sentences? (Liệu bạn có thể sửa lại dấu câu trong các câu sau?)

1. school starts on the 5th September --> School starts on the 5th September.

2. does he live in ha noi --> Does he live in Ha Noi?

3. im excited about the first day of school --> I'm excited about the first day of school.

4. are you doing your homework --> Are you doing your homework?

5. were having an english lesson in class --> We're having an English lesson in class.

3. Can you correct the passage? Write the correct version. (Liệu bạn có thể sửa lại đoạn văn sau không? Viết lại cho đúng)

hi im phong and im from ho chi minh city i wear my uniform to school every day my favourite teacher is mr trung he teaches me science

Sửa: Hi. I'm Phong and I'm from Ho Chi Minh City. I wear my uniform to school everyday. My favourite teacher is Mr. Trung. He teaches me science.

4. Create a webpage for your school. (hãy tạo một trang web cho trường của bạn.)

Think of a title.

Write an introduction - use the introductions on page 12 to help you.

What is the name of the school?

Where is the school?

How many students does the school have?

What do students do at school?

What is great/interesting/ fun about your school?

What is your school day like?

What do you do in the morning?

What do you wear?

What subject do you like?

What do you do at break/lunch time?

What activities do you do?

What do you do after school?

Hướng dẫn:

Tạo một trang web cho trường em.

Đầu tiên, các em nên suy nghĩ chọn ngôn ngữ nào để viết trang web cho trường của mình. Đọc lại một lần nữa những thông tin gợi ý trong khung. Sau đó viết một đoạn văn khoảng 80 từ về trường của mình.

Nghĩ một tiêu đề.

Viết phần giới thiệu - sử dụng phần giới thiệu ở trang 12.

Tên trường em là gì?

Trường em ở đâu?

Trường em có bao nhiêu học sinh?

Học sinh trường em làm gì?

Điều thú vị về trường em là gì?

Một ngày ở trường em như thế nào? Em làm gì vào buổi sáng?

Em mặc gì?

Em thích môn gì?

Em làm gì vào giờ giải lao/ giờ ăn trưa?

Em có hoạt động gì?

Em làm gì sau khi tan trường?

* Tham khảo thêm tại: Unit 1 lớp 6 Writing: Create a webpage for your school

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
13 1.707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 6 mới Xem thêm