Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Project

Tài liệu Soạn Unit 1 My New School lớp 6 lesson Project trang 15 SGK tiếng Anh 6 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 theo Unit mới năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải hay SGK tiếng Anh lớp 6 lesson Project giúp các em hướng dẫn dịch yêu cầu bài học cũng như gợi ý bài lamg giúp các em chuẩn bị hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: webpage, punctuation.

- Structures: The present simple and present continuous tense.

- Verb (study, have, do, play) + Noun

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Project

1. YOUR DREAM SCHOOL Imagine your dream school. What does it look like?

What can you do there? Is it...

- in a different town or country?

- a boarding school?

- a boys'/girls'school?

Does it have...

- a swimming pool?

- video game rooms?

- a greenhouse or a farm?

Hướng dẫn dịch:

Chia lớp thành các nhóm. Các em thảo luận về ngôi trường mơ ước bằng cách sử dụng những hình ảnh đã cho và trí tưởng tượng của mình, sau đó viết về chúng và dùng những hình ảnh đó để minh họa cho bài viết của mình

Trường học trong mơ của em

Hãy tưởng tượng vể ngôi trường trong mơ của em. Nó trông như thế nào? Em có thể làm gì ở đó? Nó nằm ở:

- một thị trấn khác hoặc quốc gia khác?

- là trường nội trú?

- là trường dành cho nữ hay nam?

Ở đó (nó) có:

- hồ bơi?

- phòng trò chơi không?

- nhà kính hay nông trại không?

2. Work in groups. Discuss your dream school.Then write about it and illustrate your writing. (làm việc theo nhóm. Thảo luận về ngôi trường trong mơ của bạn. Sau đó viết về nó và tưởng tượng về những điều mà mình đang viết)

Gợi ý:

I am Ngoc Lan and I am from Ha Noi. My dream school is Ngoi Sao secondary school. It’s located in Thanh Xuan street, Ha Noi. It’s large and modern. It has many different rooms such as: computer room, music room, art room, laboratory. The classroom’s very big with modern furniture. There is a big schoolyard in the middle of school. There are many types of sports which we can play there. It has a swimming pool. I can learn how to swim by our teachers. It also has a canteen with many kinds of food and drink. 

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
12 1.018
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 6 mới Xem thêm