Tiếng Anh 6 Unit 8: Project

Soạn Unit 8 tiếng Anh lớp 6 mới trang 25 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu hướng dẫn soạn Anh văn lớp 6 giúp các em học sinh có hội tìm hiểu thêm rõ hơn về môn thể thao/ trò chơi và rèn luyện kỹ năng viết hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to

- talk about sports or games, some famous sports person

2. Objectives:

- Topic: Sports and games

- Vocabulary: words related to the topic “sports and games”

- Skills: speaking, presentation skill

II. Nội dung soạn Project Unit 8 Sports and Games lớp 6

1. Read the passage about the game 'Blind man's bluff'. (Đọc đoạn văn vễ trò chơi "Bịt mắt bắt dê".)

What you need: A blindfold, an open space and 5 players or more.

Rules

1. Stand in a circle, pick one person to be the seeker.That person is blindfolded (or closes his/her eyes) and stands in the middle.

2. He/She has to try and touch the others. The other players should try to get as close as possible to the seeker without being caught.

3. When the seeker catches another player, he/she tries to guess who it is by touching that player's face and hair. If the seeker doesn't guess on the first try, other players can give'hints.

4. When the seeker guesses the other's name, that person becomes the new seeker.

Hướng dẫn dịch:

Bạn cần: một dây bịt mắt, không gian mở, 5 người chơi hoặc hơn

Luật chơi

1. Đứng trong vòng tròn, chọn một người là người tìm kiếm. Người đó bị bịt mắt (hoặc nhắm mắt) và đứng ở giữa.

2. Anh ấy / cô ấy cố gắng và chạm vào người khác. Những người khác nên cố gắng lại gần người tìm mà không bị bắt.

3. Khi người tìm bắt được một người chơi khác, anh ấy / cô ấy cố gắng đoán là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi. Nếu người tìm không đoán được, những người chơi khác có thể đưa ra gợi ý.

4. Khi người tìm đoán được tên người chơi, người đó trở thành người tìm.

2. Choose one of the following sports/games (or one of your own) and write about it. (Chọn một trong những môn thể thao / trò chơi (hay một trò chơi của riêng em) và viết nó ra.)

- tug of war : kéo co

- skipping : nhảy dây

- marbles : chơi bắn bi

- Players split into two sides (one team can include 10 people), grasping the two ends of the rope. When the signal is issued, the two sides pull to see which side wins. (Tug of war)

(Người chơi chia làm 2 phe, (mỗi đội có thể có 10 người) nắm vào 2 đầu của sợi dây thừng. Khi có hiệu lệnh, 2 bên cùng kéo xem bên nào thắng. (Kéo co)

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.601
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm