Unit 5 lớp 6 Project

Lời giải Project Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 6 Natural wonders of the world Looking back hướng dẫn giải các phần bài tập trang 57 SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Write down what they know about Vietnam (The weather, natural wonders and travelling).

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Project

1. In groups, ask and answer questions about Viet Nam. Trong nhóm, hỏi và trả lời các câu hỏi về Việt Nam.

Weather

What is the wettest place in Vietnam?

What is the hottest place in Vietnam?

What is the coolest place in Vietnam?

What is the coldest place in Vietnam?

Travelling

What is the nicest city in Vietnam?

What is the best place for tourists to come?

What is the most convenient time of the year to visit it?

What are the reasons?

What’s the fastest way to travel around Vietnam?

Natural attraction

What is the highest mountain in Vietnam?

What is the longest river?

What is the biggest island?

What is the largest lake?

2. Write down what you know about Viet Nam. Talk about the weather, natural wonders and travelling. Start with: "In Viet Nam, the. . . is. . . (Viết những gì em biết vể Việt Nam. Nói về thời tiết, kỳ quan thiên nhiên và du lịch. Bắt đầu với: " Ở Việt Nam. . . ".

Gợi ý

In Vietnam, the weather is usually hot. It includes 3 areas: The North, The Central, The South. There're 3 cities that you must visit in each ereas. In the North, Hanoi is the capital of Vietnam which is known as the main cultural centres and the most important political centre of Vietnam. The weather is always hot. In the Central, Da Nang city is a place that you mustn't want to miss. It's the best place for leisure travel. In the South, Ho Chi Minh city is the most suitable place to visit and to entertain.

Hướng dẫn dịch

Ở Việt Nam, thời tiết thường xuyên nắng nóng. Ở đây bao gồm 3 khu vực: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Có 3 thành phố mà bạn phải ghé thăm ở mỗi miền. Ở miền Bắc, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, được biết đến là trung tâm văn hóa chính và trung tâm chính trị quan trọng nhất của Việt Nam. Thời tiết luôn luôn nóng. Ở miền Trung, thành phố Đà Nẵng là một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua. Đó là nơi tốt nhất để du lịch giải trí. Ở miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh là nơi thích hợp nhất để tham quan và giải trí.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
21 1.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm