Tiếng Anh lớp 6 unit 8 A closer look 2

Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Unit 8 A Closer Look 2 trang 19 - 20 dưới đây nằm trong bộ Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải tiếng Anh 6 unit 8 A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 6 soạn đáp án các phần bài tập 1- 5 trong A Closer Look 2 SGK tiếng Anh 6 Pearson hiệu quả.

* Xem chi tiết tại: Soạn Anh 6 Unit 8 Sports and Games đầy đủ nhất

Soạn tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games - A closer look 2

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- name some words that related to sports and games in English,

- use past simple tense to talk about past events

- use imperatives to give orders.

2. Objectives:

- Topic: Sports and games

- Vocabulary: competition, hold, train, put on, join, climb, chew, swallow, exhausted.

- Grammar: Past simple tense, imperatives

- Skills: speaking, writing

II. Soạn giải A closer look 2 Unit 8 lớp 6 Sports and Games

Grammar - The past simple

1. Choose the correct answer A, B, or C. Chọn đáp án đúng A, B, hoặc C.

Đáp án

1. C ; 2. B ; 3. C ; 4. A ; 5. B

2. Write the correct form of the verbs to complete the conversation. Viết dạng đúng của động từ để hoàn thành bài hội thoại.

Đáp án

1. went

2. had

3. did you do

4. visited

5. ate

6. scored

3. Work in groups. Ask and answer questions about last weekend. Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi về cuối tuần trước.

Gợi ý

A : Hello, Do you have a nice weekend?

B : Yes, I went to the gym. I played many kind of sports. And you?

A : Yes, I went shopping with my parents and then I went to visit my grandparents.

Imperatives Câu mệnh lệnh

4. Look at each picture and choose the correct answer. Nhìn mỗi bức tranh và chọn đáp án đúng.

Đáp án

1. Don’t park

2. Close

3. Tidy

4. Don’t use

5. Try

5. Tell your friends what to do and what not to do at the gym. Nói với bạn em điều nên làm và không nên làm ở phòng tập thể hình.

Gợi ý

- Pay your fee first.

- Put on your trainers/ sports shoes.

- Listen to the instructor carefully.

- Don’t litter at the gym.

- Don’t eat or drink at the gym.

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 thí điểm tiếp theo:

Tiếng Anh 6 Unit 8: Communication

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 1

Tiếng Anh 6 Unit 8: Skills 2

Write about a sport/ game you like

Tiếng Anh 6 Unit 8: Looking back

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 8: Sports and Games

Và một số bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án khác:

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Bài tập Unit 8 lớp 6 Sports and Games có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and Games nâng cao

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 8 A Closer Look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
30 5.482
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm