Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 thí điểm Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu tới quý thầy cô và các em học sinh Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 9: Cities of the world với rất nhiều dạng bài tập nâng cao về từ vựng, ngữ pháp khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố các kiến thức được học trong Bài 9. Sau đây mời thầy cô và các em tham khảo và tải về chi tiết.

Unit 9: Cities of the world (phần I, II, III)

I. Choose the word having the underlined part pronounceddifferently in each line.

1. A. cold

B. shop

C. sold

D. most

2. A. smile

B. time

C. kite

D. miss

3. A. broad

B. coast

C. soap

D. boat

4. A. reply

B. shy

C. worry

D. dry

5. A. know

B. cow

C. slow

D. show

II. Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given).

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world

III. Complete each sentence by using the appropriate verbs in the box in present perfect tense.

read eat see play drink

wake up walk travel cook watch

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world

Đáp án Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9

I.

  1. B 2. D 3. A 4. C 5. B

II.

1. Rose 2. wine 3. nose 4. snow

5. bike/ bicycle 6. Drive 7. old

8. boat 9. kite 10. throw

III.

1. Has eaten 6. have watched

2. Have read 7. has drunk

3. Has played 8. has cooked

4. Have seen 9. have travelled

5. Has walked 10. has waken up

Ngoài nội dung Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 9: Cities of the world, các em có thể tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com để học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,...

Đánh giá bài viết
8 2.134
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm