Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019 - Đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019 - Đề 2 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 2, ôn thi giữa kì 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 1 tiết Chương 2 môn Toán lớp 6

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:

A.18

B. (–18)

C. (–122)

D. 122

Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:

A. 24

B. 48

C. (–24)

D. (–48)

Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:

A. 33

B. (–33)

C. 200

D. (–200)

Câu 4. Tập các ước của -8 là:

A. {-1; -2; -4; -8}

B. {1; 2; 4; 8}

C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8}

D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8}

Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng

Kí hiệu Z+, Z- thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x ∈ Z khi đó:

A. x ∈ N ⇒ x ∈ Z+

B. x ∈ Z+ ⇒ x ∈ N

C. x ∈ Z+ ⇒ x ∈ Z-

D. x ∈ Z+ ⇒ x ∈ N

Câu 6. |x| = 3 thì giá trị của x là:

A. 3

B. 3 hoặc -3

C. -3

D. Không có giá trị nào.

Câu 7. Nếu x.y < 0 thì:

A. x, y cùng dấu

B. x > y

C. x, y khác dấu.

D. x < y

Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau:

Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “- ” thì ta phải.........................tất cả số hạng trong dấu ngoặc, dấu............... thành dấu...............và dấu ................ thành dấu.................

II- TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) 5.(–8).2.(–3)

b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20

c) 34.(15 –10) – 15.(34 –10)

Bài 2: (2 điểm) Tìm x ∈ Z , biết:

a) 5 – (10 – x) = 7

b) |x -3| = 7

Bài 3: (1 điểm) Tìm số nguyên n sao cho 2n – 1 là bội của n + 3

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6

TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

1

2

3

4

5

6

7

A

D

C

C

B

B

C

Câu 8. Đổi dấu - cộng – trừ - trừ - cộng

TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Kết quả:

a/ 240 (1 điểm)

b/ 45 (1 điểm)

c/ = 34.15 – 34.10 – 34.15 + 15.10 (0,5 điểm)

=10.( -34 + 15 ) = 10 . (-19) = - 190 (0,5 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ - Tính được: 5 – 10 + x = 7 (0,5 điểm)

- Tính được: x = 12 (0,5 điểm)

b/ - Tính được : x – 3 = 7 hoặc x – 3 = – 7 (0,5 điểm)

- Tính được: x = 10 ; x = – 4 (0,5 điểm)

Bài 3: (1điểm) 2n +1 là bội của n – 3 nghĩa là 2n +1 chia hết cho n – 3 (0,25 điểm)

⇔2(n – 3) + 7 chia hết cho n – 3 nên 7 chia hết cho n – 3 (0,25 điểm)

Suy ra n – 3 ∈ Ư(7). Ta có Ư(7) = {1; -1; 7; -7} (0,25 điểm)

Vậy n = 4; n = 2 ; n = 10; n = -4 (0,25 điểm)

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019 - Đề 2 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
13 2.259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm