Write a short article describing a wonder of Viet Nam

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit, Hướng dẫn viết một bài báo ngắn miêu tả một danh lam thắng cảnh ở Việt Nam do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Luyện viết Writing - Skills 2 tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam bao gồm nhiều đoạn văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn bằng tiếng Anh giới thiệu về một kì quan tại Việt Nam.

Use your notes in 3 to write a short article describing a wonder of Viet Nam. Sử dụng các chú thích ở bài 3 để viết một bài báo ngắn miêu tả về 1 kì quan của Việt Nam.

  • Name
  • Location
  • Reasons for choosing the place
  • Main features of the place
  • Comments and feelings about the place

Talk about wonder of Vietnam - Bài viết số 1

Hoi An ancient town is an amazing tourist attraction in the central region of Vietnam. It is located in Quang Nam province. In 1999, it is recognized by UNESCO as a world heritage site. Hoi An old town is the city of history.

Wandering around the town, seeing old houses and many beautiful structures is a memorable experience. The town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures. The surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries. Tourists can enjoy the peace and fresh air there; it’s really relaxing.

Street food of Hoi An is diverse, affordable and tasty. Tourists can find many specialties of Quang Nam as well as snacks in the food vendors along the street. In terms of human, the local people are very friendly and helpful. They are willing to talk to tourists or show the direction for tourists if being asked.

The trip to Hoi An will be truly unforgettable, thanks to its long history and the locals’ hospitality.

Hướng dẫn dịch

Phố cổ Hội An là một điểm du lịch hấp dẫn ở miền Trung Việt Nam. Nó nằm ở tỉnh Quảng Nam. Năm 1999, nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Phố cổ Hội An là thành phố của lịch sử.

Lang thang quanh thị trấn, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính và nhiều công trình kiến ​​trúc đẹp là một trải nghiệm đáng nhớ. Thị trấn phản ánh sự kết hợp của văn hóa bản địa và nước ngoài. Các cấu trúc bằng gỗ còn sót lại và sơ đồ đường phố đều nguyên bản và nguyên vẹn và cùng nhau thể hiện một cảnh quan thị trấn truyền thống của thế kỷ 17 và 18. Khách du lịch có thể tận hưởng sự yên bình và không khí trong lành ở đó; nó thực sự thư giãn.

Thức ăn đường phố của Hội An rất đa dạng, giá cả phải chăng và ngon. Du khách có thể tìm thấy nhiều món ăn đặc sản của Quảng Nam cũng như các món ăn vặt ở các gánh hàng ăn ven đường. Về con người, người dân địa phương rất thân thiện và hữu ích. Họ sẵn sàng nói chuyện với khách du lịch hoặc chỉ đường cho khách du lịch nếu được yêu cầu.

Chuyến đi đến Hội An sẽ thực sự khó quên nhờ lịch sử lâu đời và lòng hiếu khách của người dân địa phương.

Talk about  a wonder of Vietnam you know - Bài viết số 2

Ha Long Bay is an amazing tourist attraction in the north of Vietnam. It is located in Quang Ninh province. Visitors choosing Ha Long as one of the most ideal destinations in Viet Nam due to its breathtaking views, natural beauties and Geological values. Ha Long Bay has been two time Recognized by UNESCO as World Natural Heritage Site. The complex includes 1,969 islands of various sizes, 989 of which have been given names such as Hon Dau Nguoi (Human Head Islet), Hon Rong (Dragon Islet), Hon Canh Buom (Sail Islet), Hon Trong Mai (Cock and Hen Islet)… Moreover, it is also famous for its infinitely rich system of grottoes and caves such as Thien Cung (Heavenly Palace Grotto), Dau Go (Driftwood Grotto), Sung Sot (Surprise Grotto), Tam Cung (Three Palace Grotto), Trinh Nu (Virgin Grotto)... Besides, Ha Long is recognized by scientists to be a tropical ocean region such as ecosystem of coral reefs, many species of animals and precious creatures: deer, weasels, squirrels and in particular, red-haired monkeys.

Going there , you can lie on the beach, swim or dive to see the coral reefs, run away from the noise of the cities and breath fresh air. You can even join the team building activities which have been developed recently. Remember to buy you some special dishes, handicrafts and enjoy local foods.

Hướng dẫn dịch

Vịnh Hạ Long là một điểm thu hút khách du lịch tuyệt vời ở miền Bắc Việt Nam. Nó nằm ở tỉnh Quảng Ninh. Du khách chọn Hạ Long là một trong những điểm đến lý tưởng nhất ở Việt Nam nhờ khung cảnh ngoạn mục của nó, vẻ đẹp tự nhiên và giá trị địa chất. Vịnh Hạ Long đã hai lần Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Khu phức hợp bao gồm 1.969 hòn đảo có kích cỡ khác nhau, trong đó có 989 loài được đặt tên như hòn Đầu Người, Hòn Rồng, Hòn Cánh Buồm, Hòn Trống Mái Mai) ... Hơn nữa, nó còn nổi tiếng với hệ thống hang và động như à Thiên Cung hang Đầu Gỗ, Sửng Sốt, Tam Cung, Trinh Nữ,… Bên cạnh đó, Hạ Long được các nhà khoa học công nhận là một vùng biển nhiệt đới như hệ sinh thái các rạn san hô, nhiều loài động vật và sinh vật quý hiếm: hươu, chồn, sóc và đặc biệt là khỉ đầu đỏ.

Đi đến đó, bạn có thể nằm trên bãi biển, bơi lội hoặc lặn để xem rạn san hô, tránh xa tiếng ồn của thành phố và hít thở không khí trong lành. Bạn thậm chí có thể tham gia các hoạt động xây dựng nhóm đã được phát triển gần đây. Hãy nhớ mua cho bạn một số món ăn đặc biệt, thủ công mỹ nghệ và thưởng thức các món ăn địa phương.

Đoạn văn ngắn về danh lam thắng cảnh bằng tiếng Anh - Bài viết số 3

There are many natural wonders in Viet Nam like Paradise Cave, Perfume Pagoda, Cuc Phuong National Park,... but I like visiting Ha Long Bay best because of its attractive scenery, picturesque setting and touring experience.

Ha Long Bay is one of seven natural wonders of the world. It's located in the northeast of Viet Nam. In 1994 and 2000. Ha Long Bay was recognized by UNESCO as a World Heritage Site. Administratively, the bay belongs to Ha Long City, Cam Pha town and a part of Van Don District. It has 1969 islands and thousand of limestone karsts in various sizes and shapes, concentrated in 2 main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay) and the southwest (belonging to Ha Long Bay). Many of them were acquired their names as a result of interpretation of their unusual shapes such as Voi Islet, Ga Choi Islet, Mai Nha Islet. At the centre of the islands, there are wonderful caverns such as Thien Cung, Tam Cu, Dau Go, Sung Sot,... Coming here, you can have unforgettable experience with the peaceful nature, blue sky, white sands and tourist facilities as standardized hotels, restaurants,... Ha Long Bay is famous for its seafoods such as crabs, cuttles,...

In short, tourists should visit Ha Long Bay. I feel comfortable and relax here. Touring experience is very good. Seafoods are delicious and at reasonable price. I love this place and I want to visit Ha Long Bay again.

Tạm dịch

Có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên ở Việt Nam như Động Thiên Đường, Chùa Hương, Vườn Quốc gia Cúc Phương, ... nhưng tôi thích nhất là đến thăm Vịnh Hạ Long vì cảnh đẹp hấp dẫn, khung cảnh đẹp như tranh vẽ và trải nghiệm tham quan.

Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nó nằm ở phía đông bắc của Việt Nam. Năm 1994 và 2000. Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Về mặt hành chính, vịnh thuộc thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần của huyện Vân Đồn. Có 1969 hòn đảo và hàng nghìn đảo đá vôi đa dạng về kích thước và hình dạng, tập trung ở 2 vùng chính: Đông Nam (thuộc Vịnh Bái Tử Long) và Tây Nam (thuộc Vịnh Hạ Long). Nhiều người trong số họ được đặt tên là do lý giải hình dạng khác thường của chúng như hòn Voi, hòn Gà Chọi, hòn Mái Nhà. Tại trung tâm quần đảo có các hang động tuyệt vời như Thiên Cung, Tam Cù, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, ... Đến đây, bạn có thể có những trải nghiệm khó quên với thiên nhiên thanh bình, trời xanh, cát trắng và các tiện ích du lịch như các khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn, ... Vịnh Hạ Long nổi tiếng với các loại hải sản như ghẹ, mực, ...

Tóm lại, du khách nên đến thăm Vịnh Hạ Long. Tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn ở đây. Kinh nghiệm du lịch là rất tốt. Hải sản rất ngon và giá cả hợp lý. Tôi yêu nơi này và tôi muốn đến thăm Vịnh Hạ Long một lần nữa.

Miêu tả 1 kì quan của Việt Nam bằng tiếng Anh - Bài viết số 4

Phong Nha cave is acknowledged one of the cultural heritage sites of the world with an unsurpassed wonder of nature.

It was formed by tectonic happening in the heart of Ke Bang limestone mountains hundreds of millions of years ago. - It is 7,729 metres long and contains 14 grottoes, as well as a 13,969 metre underground river - Its cave system features underground passageways and river caves filled with stalactites and stalagmites. - wonderful caverns in Phong Nha cave as the “Lion”, the “Fairy Caves”, the “Royal Court”, and the “Buddha”

It is truly unforgettable thanks to its long history and astounding natural beauty.

Bài dịch

Động Phong Nha được công nhận là một trong những di sản văn hóa của thế giới với một kỳ quan không thể tuyệt vời hơn của thiên nhiên.

Nó được hình thành do kiến ​​tạo xảy ra trong lòng vùng núi đá vôi Kẻ Bàng hàng trăm triệu năm trước. Nó dài 7.729 mét và chứa 14 hang động, cũng như một sông ngầm dài 13.969 mét - Hệ thống hang động của nó có các lối đi ngầm và các hang sông chứa đầy thạch nhũ và măng đá. - các hang động tuyệt vời trong động Phong Nha như “Sư tử”, “Động Tiên”, “Hoàng cung” và “Phật”

Nơi đây thực sự khó quên nhờ lịch sử lâu đời và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc.

Giới thiệu Vịnh Hạ Long bằng Tiếng Anh ngắn gọn - Bài viết số 5

Ha Long Bay is an unique natural heritage site in northern Vietnam near the Chinese border. It is about 200 kilometers from Hanoi to Ha Long city, so travelling by car is a popular choice. The thousands of islands with unusual shapes and many caves of this bay clusters to make a lively and mysterious world. There are many famous places in Ha Long Bay such as Thien Cung Cave, Me Cung Cave, Tuan Chau Island, … Moreover, you also have chances to take part in interesting activities. You can take Halong kayaking, visit the fishing villages or take an overnight Halong cuise. To sum up, Ha Long Bay is a best choice to relax after hard-working days.

Bài dịch

Vịnh Hạ Long là một di sản thiên nhiên độc đáo ở miền Bắc Việt Nam, gần biên giới Trung Quốc. Khoảng cách từ Hà Nội đến thành phố Hạ Long khoảng 200 km nên việc di chuyển bằng ô tô là một lựa chọn phổ biến. Hàng nghìn hòn đảo với hình thù kỳ lạ và nhiều hang động tụ lại với nhau tạo nên một thế giới sống động và huyền bí. Có rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long như động Thiên Cung, động Mê Cung, đảo Tuần Châu,… Ngoài ra, bạn còn có cơ hội tham gia các hoạt động thú vị. Bạn có thể chèo thuyền kayak Hạ Long, thăm làng chài hoặc nghỉ đêm trên du thuyền Hạ Long. Tóm lại, Vịnh Hạ Long là một lựa chọn tốt nhất để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Trên đây là Giải bài 4 Writing - Skills 2 tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
17 33.947
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm