Unit 5 lớp 9 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit, Soạn Skills 2 tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 9 Wonders of Viet Nam Skills 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 55 SGK tiếng Anh 9 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- practice their listening and writing skills related to the topic.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam".

Structures: The impersonal passive

suggest + ving/ clause with should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Skills 2

Listening

1. Listen to what a tourist says about Ha Long Bay and decide whether the following statements are true (T) or false (F). Nghe một khách du lịch nói về Vịnh Hạ Long và xem những câu sau câu nào đúng( T). câu nào sai (F).

Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2

Bài nghe

Đáp án

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - T;

2. Listen again and complete the data chart. Nghe lại và hoàn thành biểu đồ dữ liệu sau.

Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2

Bài nghe

Đáp án

1. northeast

2. UNESCO

3. picturesque

4. zones

5. caverns

6. astounding

Nội dung bài nghe

It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO's recognition of this beautiful spot. It is situated in the northeast region of Viet Nam. With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist.

(Người ta nói rằng vịnh Hạ Long là một nơi huyền diệu, thu hút nhiều du khách hơn bao giờ hết kể từ khi UNESCO công nhận điểm đẹp này. Nó nằm ở vùng đông bắc của Việt Nam. Với lịch sử phong phú và khung cảnh đẹp, Vịnh Hạ Long là điểm đến hoàn hảo cho bất kỳ du khách nào).

Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like a work of art. It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay). At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung.

(Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy. Nhìn từ mọi góc độ, Vịnh Hạ Long giống như một tác phẩm nghệ thuật. Có 1.969 hòn đảo tập trung ở hai vùng chính: phía Đông Nam (thuộc vịnh Bái Tử Long), và phía Tây Nam (thuộc vịnh Hạ Long). Ở trung tâm của hòn đảo, có những hang động tuyệt vời, như Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung).

For those interested in history, a visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is a must.

(Với những người quan tâm đến lịch sử, nên thăm quan đảo Vân Đồn, núi Bài Thơ và sông Bạch Đằng).

It is now known that Ha Long was one of the places where humans first existed.

(Người ta biết rằng Hạ Long là một trong những nơi mà con người đã sinh sống đầu tiên).

Don't miss out on a visit to Ha Long Bay. With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable.

(Đừng bỏ lỡ chuyến đi thăm vịnh Hạ Long. Với lịch sử lâu dài và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc, nó thật sự không thể nào quên).

Writing

3. Have you or a family member visited a wonder of Viet Nam? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a wonder of Viet Nam you have read about. Bạn hoặc 1 thành viên trong gia đình đã từng đi thăm kì quan nào của Việt Nam chưa? Hãy viết những chú thích vào bảng dưới đây. Hoặc bạn có thể viết về một kì quan mà bạn từng đọc.

Hướng dẫn dịch

Tên

Địa điểm

Lý do chọn địa điểm

Điểm nổi bật của địa điểm

Cảm nhận về địa điểm

Gợi ý 1

Name

Ha Long Bay

Location

Quang Ninh province

Reasons for choosing the place

  • breath-taking views
  • natural and geological values

Main features of the place

  • Two Time Recognized by UNESCO as World Natural Heritage Site
  • 1,969 islands of various sizes, 989 of which have been given names
  • infinitely rich system of grottoes and caves
  • a tropical ocean region such as ecosystem of coral reefs

Comments and feelings about the place

It is truly unforgettable, thanks to its beauty.

Gợi ý 2

NameHoi An old town
LocationQuang Nam
Reasons for choosing the place

- A historic place

- classified as a National Cultural Heritage Site

Main features of the place

- on the north bank near the mouth of the Thu Bon River

- the town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures

- the town comprises a well - preserved complex of 1,107 timber frame buildings

- the surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries

Comments and feelings about the placeIt is truly unforgettable, thanks to its long history and the locals’ hospitality.

4. a. Use your notes in 3 to write a short article describing a wonder of Viet Nam. Sử dụng các chú thích ở bài 3 để viết một bài báo ngắn miêu tả về 1 kì quan của Việt Nam.

* Xem thêm tại: Write a short article describing a wonder of Viet Nam

b. Swap articles with a partner and review each other's drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final article to the class. Đổi các bài báo với bạn cặp của mình và nhận xét về các bài của nhau. Sửa chữa nếu cần thiết. Thuyết trình bài báo tốt nhất cho cả lớp nghe.

Ha Long Bay is one of the seven natural wonders in the world. It is located in Ha Long city, Quang Ninh province in the north of Vietnam. It is about 200 kilometers from Hanoi to Ha Long city. Therefore you spend 4 hours on travelling there by car. If budget is not a problem, an hour-long helicopter transfer is also available. The ideal season to visit Ha Long Bay is summer when the weather is warm and sunny. There are lots of beautiful caves and islands in Ha Long, so you must take a boat trip and go sightseeing. You can do water sports here like swimming, sailing, and windsurfing. Moreover, the seafood is really fresh and delicious, you must try at least once, especially grilled squid. To sum up, Ha Long Bay is an ideal place to relax after hard-working days.

Bài dịch

Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nó nằm ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ở phía bắc của Việt Nam. Từ Hà Nội đến thành phố Hạ Long khoảng 200 km. Do đó bạn mất 4 giờ để di chuyển đến đó bằng ô tô. Nếu ngân sách không bị hạn chế, dịch vụ đưa đón bằng trực thăng kéo dài một giờ cũng có sẵn. Mùa lý tưởng để tham quan Vịnh Hạ Long là mùa hè khi thời tiết ấm áp và có nhiều nắng. Ở Hạ Long có rất nhiều hang động và hòn đảo đẹp nên bạn nhất định phải đi thuyền và ngắm cảnh. Bạn có thể chơi các môn thể thao dưới nước ở đây như bơi lội, chèo thuyền và lướt ván. Hơn nữa, hải sản ở đây thực sự rất tươi và ngon, bạn phải thử ít nhất một lần, đặc biệt là món chả mực. Tóm lại vịnh Hạ Long là điểm đến lý tưởng để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Xem thêm tại: Giới thiệu Vịnh Hạ Long bằng Tiếng Anh

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam Skills 2, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
6 9.932
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm