Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 12 My future career

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 12

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 12 My future career do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 12 My future career

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete the sentences using the correct form (ing-form or to-infinitive of the verb in brackets)

1. I was a bit lazy this time, but I promise (study) _____________ harder next time.

2. If you want a quiet holiday, you should avoid (go) _____________ to the coast in summer.

3. John missed (have) _____________ dinner with his old school mates.

4. This is a very badly organized project. I will never consider (take) _____________ part in it.

5. He only wants privacy. He can’t understand people (ask) _____________ him personal questions.

Xem đáp án

1. I was a bit lazy this time, but I promise (study) ______to study_______ harder next time.

2. If you want a quiet holiday, you should avoid (go) _______going______ to the coast in summer.

3. John missed (have) _____having________ dinner with his old school mates.

4. This is a very badly organized project. I will never consider (take) ____taking_________ part in it.

5. He only wants privacy. He can’t understand people (ask) _____asking________ him personal questions.

Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word in capital.

1. Although she has health problems, she is always so full of life. (DESPITE)

___________________________________________________

2. I didn’t forget to buy the bread. Here it is! (REMEMBERED)

___________________________________________________

3. Why don’t we leave for the tour after breakfast on Saturday? (HOW)

___________________________________________________

4. Would you like to go skating on Friday? (FANCY)

___________________________________________________

5. It was such an interesting TV series that I watched it all in two days. (SO)

___________________________________________________

Xem đáp án

1. Despite her health problems/ having health problems, she is always so full of life

2. I rememberred to buy the bread

3. How about leaving for the tour after breakfast on Saturday?

4. Do you fancy going skating on Friday?

5. The TV series was so interesting that I watched it all in two days.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 12 My future career. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space Travel, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing Roles in Society.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 419
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm