Skills 1 Unit 8 lớp 9 Tourism

Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Skills 1 trang 26 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 mới theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Soạn Anh văn 9 giúp các em học sinh lớp 9 giải các bài tập có trong Unit 8 tiếng Anh lớp 9 chương trình mới phần Skills 1 chi tiết cũng như chuẩn bị tốt kiến thức trước khi tới lớp.

* Xem thêm: Soạn Anh 9 Unit 8 Tourism

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this Unit, students will be able to

- read for general and specific information about a tourist attraction

- talk about their choice of holiday.

2. Objectives:

- Vocabulary: Tourism

- Skills: reading, speaking.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Skills 1

1. a Word in groups. Name some famous caves in Viet Nam and in the world. (Làm việc theo các nhóm. Tên của một số hang động ở Việt Nam và trên thế giới.)

Gợi ý:

Famous caves in Viet NamFamous caves in the world

- Phong Nha Cave

- En Cave

- Thien Duong Cave

- Sung Sot Cave

- Tam Coc - Bich Dong

- Deer Cave (Borneo, Malaysia)

- Onondaga Cave (Missouri, USA)

- Gouffre Berger Cave (France)

- Reed Flute Cave (Guilin, China)

- Fingal's Cave (Scotland)

- Cave of Crystals (Mexico)

b. Answer the questions with your own ideas. (Trả lời các câu hỏi với ý tưởng của bạn.)

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1 -Where is Son Doong Cave located?

Vị trí của hang Sơn Đòong?

2 - When was it discovered?

Nó được phát hiện vào thời gian nào?

3 - How long is the cave?

Chiều dài của hang động?

Gợi ý:

1 - In Quang Binh province.

2 - In the end of 21st century.

3 - Nearly 9km.

Now read the passage and check the information. (Bây giờ hãy đọc đoạn văn và kiểm tra thông tin.)

Hướng dẫn dịch:

Son Doong Cave has become more famous after the American Broadcasting Company (ABC) aried a live programme featuring its magnificient on “Good morning American” in May 2015.

Động Sơn Đoòng đã trở nên nổi tiếng hơn sau khi đài phát thanh truyền hình Mỹ phát sóng một chương trình trực tiếp nêu lên những nét đẹp hoành tráng của động trong chương trình " Chào buổi sáng nước Mỹ" vào tháng 5 năm 2015.

Located in Quang Binh Province, SOn DOng Cave was discovered by a local man named Ho Khanh in 1991, and became known inernationally in 2009 thanks to Bristish caves, led by Howard Limbert. The cave was formed about 2 to 5 million years ago by river water enroding away the limestone underneath the mountain. It contains some of the tallest known stalagmites. In the world - up to 70 metres tall. The cave is more than 200 metres wide, 150 metres high and nearly 9 kilometres long, with carverns big enough to fit an entire street inside them. Son Doong Cave is recognised as the largest cave in the world by BCRA (British Broadcasting Corporation).

Được đặt ở tỉnh Quảng Bình, động Sơn Đoòng được khám quá bởi một người đàn ông tên Hồ Khanh vào năm 1991, và trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới vào năm 2009 nhờ vào những người thích khám phá động người Anh do Howard Limbert dẫn đầu. Động này được hình thành cách đây khoảng 2 đến 5 triệu năm bởi nước sông làm xói mòn đá vôi bên dưới ngọn núi. Nó chứa một số cây măng đá cao nhất thế giới - cao đến 70 mét. Hang rộng hơn 200m, cao 150m và dài gần 9km với những hang động đủ lớn để đặt cả con đường bên trong. Hang Sơn Đoong được công nhận là hang động rộng nhất thế giới bởi BCRA (Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh) và được bầu chọn là một trong những hang đẹp nhất trên Trái Đất bởi BBC ( Tổng phát thanh truyền hình nước Anh).

In August 2013, the first tourist group explored the cave on a guided tour. Permits are now required to access the cave and are made available on a limited basis. Only 500 permits were issued for the 2015 season, which runs from February to August. After August, heavy rains cause river levels to rise and make the cave largely inaccessible.

Vào tháng 8 năm 2013 một nhóm du khách đầu tiên đi tour có hương dẫn viên đã khám phá hang động. Ngay nay giấy phép được yêu cầu để đến hang và số lượng giới hạn. Chỉ 500 giấy phép được cấp cho mùa năm 2015, có hiệu lực tháng 2 đến tháng 8. Sau tháng 8 mưa lớn đã làm cho mực nước sông tăng và làm cho hang khó đến được trên diện rộng.

2. Read the passage again and answer the questions, or choose the correct answers. (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi hoặc chọn đúng các đáp án.)

Đáp án:

1 - What happened in May 2015?

Chuyện gì đã xảy ra vào tháng 5 năm 2015?

2 - How was Son Doong Cave formed?

Hang Sơn Đoòng được hình thành như thế nào?

3 - When can tourists explore the cave?

Khi nào thì du khách có thể khám phá hang động?

4 - The word “inaccessible” in the passage probably means _________

Từ "inaccessible" trong đoạn văn có nghĩ là gì_______

A. should not be accessed (không nên tiếp cận)

B. need to be careful (cần phải cẩn thận)

C. cannot be reached (không thể đến được)

D. may be flooded (có thể bị ngập)

5 - From the passage, we know that ______________.

Từ đoạn văn, chúng ta biết rằng______

A. there is a street inside Son Doong Cave (Có một con đường trong hang Sơn Đoong)

B. the cave is always covered with rain water ( Hang động luôn luôn được bao phủ bởi nước mưa)

C. few tourists want to come to the cave ( Một nhóm du khách muốn tới hang động

D. tourists need permission to explore the cave. (Khách du lịch cần phải có sự cho phép để được khám phá hang động.)

Đáp án:

1. The American Broadcasting Company (ABC) aired a live programme (featuring the magnificence of Son Doong) on "Good Morning America".

(Đài phát thanh truyền hình Mỹ (ABC) đã phát sóng một chương trình trực tiếp (sự hoành tráng của Sơn Đòong) trên 'Chào buổi sáng nước Mỹ'.))

2. By river water eroding away the limestone underneath the mountain.

(Bởi nước sông làm xói mòn lớp đá vôi dưới núi.)

3. From February to August.

(Từ tháng 2 đến tháng 8.)

4. C.

The word "inaccessible" in the passage probably means cannot be reached.

(Từ "không thể tiếp cận" trong đoạn văn có nghĩ là gì tiếp cận được.)

5. D.

From the passage, we know that tourists need permission to explore the cave.

(Từ đoạn văn, chúng ta biết rằng du khách cần phải có sự cho phép để được khám phá hang động.)

3. Which would you like to do most on holiday? Tick (V) three things in the list. (Bạn thích làm nhất trong kì nghỉ lễ? Đánh dấu tick 3 điều trong danh sách dưới đây)

Hướng dẫn dịch:

1 - Khám phá hang Sơng Đoong

2 - Leo lên Vạn Lý Trường Thành

3 - Thăm quan Kim Tự Tháp ở Ai Cập

4 - Thăm quan cuộc sống thiên nhiên hoang dã ở Kenya

5 - Thư giãn ở bãi biển

6 - Đi cắm trại ở vườn quốc gia Cúc Phương.

7 - Đi thám hiểm ở đỉnh núi Everest.

8 - Một chuyến đi du lịch thám hiểm Bắc Cực.

9 - Một chuyến đi ngắm cảnh vòng quanh New York.

10 - Một chuyến du lịch xuyên Việt bằng xe đạp.

4. Work in groups. Talk about one of choices, trying to persuade your group join you. (Làm việc theo các nhóm. Nói chuyện về một trong số lựa chọn, cố gắng thuyết phục nhóm của bạn tham gia với bạn.)

Gợi ý:

- I think a trip to explore Son Doong Cave with some friends must be amazing. I’m really into the natural beauty and preservation for them. We can enjoy the unique landscape there and understand why even an American programme featuring its magnificence. Therefore, we feel proud of our country’s nature.

- I'd like to go on a wildlife safari to Kenya as I'm very interested in the natural world and preservation. You can experience wild animal in their natural habitat - elephants, hippos, cheetahs,and lions...

- I think a cycling tour from the north to the south of Viet Nam with some friends is the best travel at your own pace. You stop whenever and wherever you like. You can enjoy the beauty of different parts of our country and at the same time improve your health...

- I think a trip on a beach is the best choice for us this summer holiday. We can relax on a beach with blue sky, white sands and fresh air. We can do many activities such as: swimming, sailing. It is very funny. We can also try many sea food . They are fresh and delicious.

Hướng dẫn dịch

- Tôi nghĩ một chuyến đi khám phá hang Sơn Đoòng với vài người bạn chắc hẳn rất tuyệt vời. Tôi thực sự say mê vẻ đẹp tự nhiên và việc bảo tồn chúng. Chúng ta có thể thưởng thức cảnh quan độc đáo ở đó và hiểu tại sao ngay cả một chương trình của Mỹ cũng có sự hoành tráng của nó. Do đó, chúng tôi cảm thấy tự hào về thiên nhiên của đất nước mình.

- Tôi muốn tham gia một chuyến đi săn động vật hoang dã đến Kenya vì tôi rất quan tâm đến thế giới tự nhiên và việc bảo tồn. Bạn có thể trải nghiệm động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng - voi, hà mã, báo gêpa và sư tử ...

- Tôi nghĩ rằng một chuyến đi xe đạp từ Bắc vào Nam của Việt Nam với một số người bạn là chuyến du lịch tốt nhất theo tốc độ của riêng bạn. Bạn dừng lại bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn thích. Bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp của các vùng khác nhau của đất nước chúng tôi và đồng thời cải thiện sức khỏe của bạn ...

- Tôi nghĩ rằng một chuyến đi trên bãi biển là lựa chọn tốt nhất cho chúng tôi trong kỳ nghỉ hè này. Chúng ta có thể thư giãn trên một bãi biển với bầu trời xanh, cát trắng và không khí trong lành. Chúng ta có thể thực hiện nhiều hoạt động như: bơi lội, chèo thuyền. Điều đó rất buồn cười. Chúng tôi cũng có thể thử nhiều món ăn từ biển. Chúng tươi và ngon.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
8 5.195
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm