Project Unit 9 lớp 9 English in the world

Soạn SGK tiếng Anh Unit 9 lớp 9 Project nằm trong bộ đề Hướng dẫn giải tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Looking back Unit 9 tiếng Anh lớp 9 English in the world gồm đáp án các phần bài tập 1 - 3 trong trang 41 SGK tiếng Anh lớp 9 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- review of what they have learnt in Unit 9

2. Objectives:

- Vocabulary: Differences between varieties of English

II. Soạn giải Project tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the world

Differences between varieties of English Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh

1. Read the chart and fill the blanks with the words from the box. Xem các hình vẽ và điền vào chỗ trống với các từ trong ngoặc.

Đáp án

British English (Tiếng Anh – Anh)

American English (Tiếng Anh Mỹ)

(1) sweets (Kẹo)

canndies

Football (bóng đá)

(2) soccer

(3) nappy (bỉm)

diaper

(4) pavement (vỉa hè)

sidewalk

Motorway (đường cao tốc)

(5) highway

(6) underground (tàu điện ngầm)

subway

(7) rubbish (rác)

Garbage

Torch (đèn pin)

(8) flashlight

2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them. Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng.

Đáp án

American English (Tiếng Anh Mĩ)

Indian English (Tiếng Anh Ấn)

To fix (sửa)

To repair

Wallet (ví)

Purse

Cafeteria (căng tin)

Canteen

Fall (mùa thu)

Autumn

Smart (thông minh)

clever

Line (hàng, chuỗi)

queue

3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best. Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 721
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm