Tiếng Anh 9 Unit 7: Project

Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 9 mới Unit 7 phần Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo lesson trên VnDoc.com. Kết thúc Unit 7 tiếng Anh 9 mới, lesson Project của Unit 7 - Recipes and Eating habits hướng dẫn các em học sinh lớp 9 cách thực hiện một cuộc khảo sát cũng như luyện tập về kỹ năng thuyết trình (presentation skill), liên quan đến chủ đề Thực đơn và Thói quen ăn uống đã học trong unit này.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– How to do a survey about eating habits

2. Objectives

- Vocabulary: Revise vocabulary related to the topic "Recipes and Eating habits".

- Grammar: conditional sentences type with modal verbs

- Skills: Presentation skill

II. Nội dung soạn Project Unit 7 Recipes and Eating habits

1. Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students' answers in the table. (Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của học sinh vào bảng)

Tiếng Anh 9 Unit 7: Project

Hướng dẫn dịch:

Khảo sát thói quen ăn uống

Câu hỏi

1. Bạn thường ăn thức ăn nhanh không?

2. Bạn có thường ăn đồ ăn làm ở nhà không?

3. Bạn ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày?

4. Bữa ăn nào quan trọng nhất đối với bạn?

5. Bạn thích cái nào nhất: ăn ở nhà hay ăn ở ngoài?

6. Món ăn yêu thích của bạn là gì?

2. Now work together again. Analyse the answers you have got and organise them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart. (Bây giờ làm việc cùng nhau. Phân tích những câu trả lời mà bạn có và sắp đặt chúng ở dạng mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Việc này có thể hoàn thành bằng cách sử dụng thiết bị trực quan chẳng hạn như biểu đồ)

3. In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group's findings to the class. (Nhìn chung, những học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp)

Trên đây là Soạn Project trang 17 Unit 7 SGK tiếng Anh 9 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 678
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm