Write a paragraph about the drawbacks of city life

Talk about disadvantages of city life

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về giới thiệu các mặt hạn chế khi sống ở thành phố - disadvantages of living in the city. Mời các bạn tham khảo.

Write a paragraph about the drawbacks of city life

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Gợi ý viết bài

- High cost of living (Chi phí sống cao)

- Higher crime rates (Tỉ lệ tội phạm cao hơn)

- Lack of parking (Thiếu chỗ đậu xe)

- Pollution (Ô nhiễm)

- Traffic jams (Tắc đường)

II. Bài viết tham khảo

Disadvantages of city life - Bài viết số 1

Living in the city brings lots of drawbacks, but high cost of living, air pollution and traffic jams are main disadvantages. The first problem this the high cost of living. Major cities always have a higher cost of living than the surrounding suburbs. You also have to pay for some additional living expenses that you wouldn’t have in the suburbs such as parking permits and laundry. Next is air pollution which has a bad impact on human health. Many people suffer from respiratory problems such as asthma, coughing, or sore throat. Finally, another big drawback is traffic jams. It is an unavoidable problem because there are many vehicles and people in big cities everyday. If people don’t go to work or school early, they may be late. To sum up, city life brings a number of difficulties as well as challenging to its dwellers.

Bài dịch

Sống ở thành phố dẫn đến nhiều mặt hạn chế, nhưng chi phí sinh hoạt cao, ô nhiễm không khí và tắc đường là những bất lợi chính. Vấn đề đầu tiên là chi phí sinh hoạt cao. Các thành phố lớn luôn có chi phí sinh hoạt cao hơn các vùng ngoại ô xung quanh. Bạn cũng phải trả một số chi phí sinh hoạt bổ sung cái mà bạn sẽ không phải trả khi ở vùng ngoại ô như giấy phép đậu xe và giặt là. Tiếp theo là ô nhiễm không khí tác động xấu đến sức khỏe con người. Nhiều người bị các vấn đề về đường hô hấp như hen suyễn, ho hoặc đau họng. Cuối cùng, một nhược điểm lớn khác là tắc đường. Đó là một vấn đề khó tránh khỏi vì hàng ngày có rất nhiều phương tiện và người qua lại ở các thành phố lớn. Nếu mọi người không đi làm hoặc đi học sớm, họ có thể đến muộn. Tóm lại, cuộc sống thành phố mang lại một số khó khăn cũng như thách thức cho cư dân.

Drawbacks of city life - Bài viết số 2

There are many drawbacks when living in the city. In the first place, citizens have to deal with traffic congestion every day. This problem is even worse in the rush hour when so many people run out to work and are stuck on streets for hours. Moreover, ambulance and fire engine sometimes can’t get in time to complete duty, which makes a lot of serious loss Next, high cost of living is also a serious issue in the city, especially in metropolitan cities. More and more people find it difficult to live on their modest salaries when prices are going up all the time. Financial pressure makes city dwellers become constantly stressed and tired. Finally, the polluted air caused by exhaust emissions from millions of vehicles, construction dust and the lack of green trees negatively affects residents’ health. Many people suffer from respiratory problems such as lung cancer, sore throat or asthma. Indeed, city life brings a number of difficulties as well as challenges to its citizens.

Bài dịch

Có rất nhiều điểm hạn chế khi sống ở thành phố. Trước hết, người dân phải đối phó với tình trạng tắc nghẽn giao thông hàng ngày. Vấn đề này thậm chí còn tồi tệ hơn vào giờ cao điểm khi rất nhiều người chạy ra ngoài làm việc và bị mắc kẹt trên đường phố hàng giờ đồng hồ. Hơn nữa, xe cứu thương và xe cứu hỏa đôi khi không thể đến kịp để hoàn thành nhiệm vụ, điều này gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng Tiếp theo, chi phí sinh hoạt cao cũng là một vấn đề nghiêm trọng trong thành phố, đặc biệt là ở các thành phố đô thị. Ngày càng có nhiều người cảm thấy khó sống với mức lương khiêm tốn của mình khi giá cả liên tục tăng. Áp lực tài chính khiến cư dân thành phố thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Cuối cùng, bầu không khí ô nhiễm do khí thải từ hàng triệu phương tiện giao thông, khói bụi xây dựng và thiếu cây xanh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cư dân. Nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp như ung thư phổi, viêm họng hoặc hen suyễn. Thật vậy, cuộc sống thành phố mang lại một số khó khăn cũng như thách thức cho người dân.

Viết đoạn văn tiếng Anh về bất lợi sống ở thành phố số 3

Besides many advantages, there are some disadvantages of living in the city. The first problem is pollution. There are lots of types of pollution such as air, soil, noise and water pollution. City is contaminated with exhaust fumes emitted from motor vehicles or with toxic gases which are discharged from the factories and industrial zones. Many people suffer from serious diseases such as cancer, tuberculosis and so on. Traffic jam is an alarming problem. People often get stuck in rush hours and spend many hours on going to work. Lastly, the cost of living is quiet high while the level of their salary is medium. Inflation rate has been increasing, which leads that the price of neccessities and service also goes up. In conclusion, living in the city is not easy, so people should take actions to reduce the above problems.

Bài dịch

Bên cạnh nhiều thuận lợi, cũng có một số nhược điểm về cuộc sống ở thành phố. Vấn đề đầu tiên là ô nhiễm. Có rất nhiều loại ô nhiễm như ô nhiễm không khí, đất, tiếng ồn và nước. Thành phố bị ô nhiễm bởi khói thải từ các phương tiện cơ giới hoặc các khí độc thải ra từ các nhà máy, khu công nghiệp. Nhiều người mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư, lao phổi…. Kẹt xe đang là vấn đề đáng báo động. Mọi người thường bị mắc kẹt vào những giờ cao điểm và mất nhiều giờ để đi làm. Cuối cùng, chi phí sinh hoạt khá cao trong khi mức lương của họ ở mức trung bình. Tỷ lệ lạm phát ngày càng tăng, kéo theo giá cả hàng hóa và dịch vụ cũng tăng theo. Kết luận, sống ở thành phố không hề dễ dàng, vì vậy mọi người nên có những hành động để giảm bớt những vấn đề trên.

Disadvantages of living in the city số 4

There are a lot of disadvantages of living in a big city, air pollution is among the most serious problems. Firstly, air pollution comes from the factories in the city. Big cities attract a lot of both inside and outside investments, so the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes to making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and so on, is a big drawback of city life.

Bài dịch

Có rất nhiều bất lợi khi sống ở một thành phố lớn, ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất. Thứ nhất, ô nhiễm không khí đến từ các nhà máy trong thành phố. Các thành phố lớn thu hút nhiều vốn đầu tư cả trong và ngoài nước nên số lượng nhà máy ngày càng tăng nhanh. Điều này khiến không khí trở nên vô cùng ô nhiễm bởi khói bụi từ các nhà máy. Thứ hai, việc có quá nhiều phương tiện di chuyển cũng khiến vấn đề này trở nên trầm trọng hơn. Khí thải từ ô tô, xe máy là một trong những tác nhân làm cho không khí bị ô nhiễm. Tóm lại, ô nhiễm không khí, góp phần làm ngày càng nhiều người mắc nhiều bệnh hiểm nghèo như ung thư phổi, lao phổi, v.v., là một trở ngại lớn của cuộc sống thành thị.

Talk about disadvantages of city life số 5

Life in modern cities truly causes a lot of nuisances. In the first place, citizens have to deal with traffic congestion every day. This problem is even worse in the rush hour when so many people run out to work and are stuck on streets for hours. Next, high cost of living is also a serious issue in the city, especially in metropolitan cities. More and more people find it difficult to live on their modest salaries when prices are going up all the time. Financial pressure makes city dwellers become constantly stressed and tired. Finally, the polluted air caused by exhaust emissions from millions of vehicles, construction dust and the lack of green trees negatively affects residents’ health. Many people suffer from respiratory problems such as cough, sore throat or asthma. Indeed, city life brings a number of difficulties as well as challenges to its citizens.

Bài dịch

Cuộc sống ở các thành phố hiện đại thực sự gây ra rất nhiều phiền toái. Trước hết, người dân phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông hàng ngày. Vấn đề này thậm chí còn tồi tệ hơn vào giờ cao điểm khi rất nhiều người đi ra ngoài để làm việc và bị mắc kẹt trên đường phố trong nhiều giờ. Tiếp theo, chi phí sinh hoạt cao cũng là một vấn đề nghiêm trọng ở thành phố, đặc biệt là ở các thành phố đô thị. Ngày càng có nhiều người cảm thấy khó sống với mức lương khiêm tốn của mình khi giá cả luôn tăng cao. Áp lực tài chính khiến cư dân thành phố trở nên thường xuyên căng thẳng và mệt mỏi. Cuối cùng, không khí ô nhiễm do khí thải từ hàng triệu phương tiện giao thông, khói bụi xây dựng và thiếu cây xanh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cư dân. Nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, viêm họng hoặc hen suyễn. Thật vậy, cuộc sống thành phố mang lại một số khó khăn cũng như thách thức cho cư dân ở thành phố.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write a paragraph about the drawbacks of city life.

Đánh giá bài viết
26 60.509
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm