Bài tập câu so sánh lớp 9

Các dạng so sánh trong Tiếng Anh và bài tập

Bài tập câu so sánh lớp 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 học tập tốt hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập câu so sánh lớp 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Lý thuyết

1. So sánh hơn

a. Đối với tính từ ngắn, trạng từ ngắn (tức là chỉ có một âm tiết)

- Cấu trúc: adj/ adv + ER + than

- Ví dụ: Lan runs faster than me

b. Đối với tính từ dài, trạng từ dài (tức là có hai âm tiết trở lên)

- Cấu trúc: more + adi/ adv + than

- Ví dụ: He is more handsome than his brother.

2. So sánh nhất:

a. Đối với tính từ ngắn, trạng từ ngắn (tức là chỉ có một âm tiết)

- Cấu trúc: the + adj/ adv + EST + than

- Ví dụ: She is the smartest student in her class

b. Đối với tính từ dài, trạng từ dài (tức là có hai âm tiết trở lên)

- Cấu trúc: the most + adj/ adv + than

- Ví dụ: This is the most difficult lesson in the book

3. Lưu ý

a. Các trường hợp đặc biệt

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

Good/ well (tốt)

better

best

Bad/ badly (xấu)

worse

worst

Many/ much (nhiều)

more

most

Little (ít)

less

least

Far (xa)

farther/further

farthest/furthest

b. Cách thêm “er” vào sau tính từ/ trạng từ ngắn

- Những tính từ/ trạng từ tận cùng là “e” thì thêm “r”

Ví dụ: late => later

- Những tính từ/ trạng từ tận cùng là “y” thì bỏ “y” thêm “ier”

Ví dụ: happy => happier

- Những tính từ/ trạng có 1 âm tiết, tận cùng là một phụ âm mà trước nó là một nguyên âm thì nhân đôi phụ âm thêm “er”

Ví dụ: hot => hotter

- Những trường hợp còn lại thêm “er” bình thường.

II/ Bài tập vận dụng

Exercise 1: Choose the best answer to complete the sentence

1. Of the four dresses, I like the red one _________ (best/ the best).

2. John is (less/ the least) _________ energetic of all the men.

3. My cat is the (prettier/ prettiest) _________ of the two.

4. David is the (happier/ happiest) _________ person that we know.

5. The museum is (the father/ the farthest) _________ away of the three buildings.

Exercise 2: Complete each of the following sentences with comparatives or superlatives. Add “the” where necessary.

1. This is (good) _________food I’ve ever eaten in this country

2. Ha Noi is amongst (polluted) ______________ city in the world.

3. I wish that my house was (spacious)____________________.

4. Admittedly, I anticipated a (good)______________performance of yours. You didn’t prepare well for this, did you?

5. This is not (expensive)__________________car in the showroom. There are many other cars at higher cost.

6. Nam’s house is (far) _____________ from the city center than my house.

Exercise 3: Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.

1. My current house is more spacious than the old one.

My old house ______________________________

2. This train is more convenient than all the others. (most)

This train _________________________________

3. Playing sports is more time-saving than playing computer games.

Playing computer games _____________________

4. I have never eaten a more delicious food than this one. (most)

This food _________________________________

5. This year Peter invested a larger amount of money on his business than last year.

Last year _________________________________

6. We have never stayed at a worse hotel than this.

This _____________________________________

III/ Đáp án bài tập vận dụng

Exercise 1: Choose the best answer to complete the sentence

1. Of the four dresses, I like the red one _____the best____ (best/ the best).

2. John is (less/ the least) ___the least______ energetic of all the men.

3. My cat is the (prettier/ prettiest) ____prettier_____ of the two.

4. David is the (happier/ happiest) ____happiest_____ person that we know.

5. The museum is (the father/ the farthest) _____the farthest____ away of the three buildings.

Exercise 2: Complete each of the following sentences with comparatives or superlatives. Add “the” where necessary.

1. This is (good) ____the best_____food I’ve ever eaten in this country

2. Ha Noi is amongst (polluted) ______the most polluted________ city in the world.

3. I wish that my house was (spacious)_________more spacious___________.

4. Admittedly, I anticipated a (good)______better________performance of yours. You didn’t prepare well for this, did you?

5. This is not (expensive)_________the most expensive_________car in the showroom. There are many other cars at higher cost.

6. Nam’s house is (far) ______farther_______ from the city center than my house.

Exercise 3: Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.

1. My old house is smaller than the current one.

2. This train is the most convenient.

3. Playing computer games is more time-consuming than playing sports.

4. This food is the most delicious I have ever eaten

5. Last year Peter invested a small amount of money on his business than this year.

6. This is the worst hotel that we’ve ever stayed at.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 về câu so sánh tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập câu so sánh lớp 9. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life nâng cao, Bài tập Word Form lớp 9 Unit 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 2.815
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm