A closer look 1 Unit 10 lớp 9 Space travel

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 10 A closer look 1 dưới đây gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 trang 40 SGK tiếng Anh 9 mới Unit 10 .

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- use the lexical items related to astronomy and space travel

- identify continuing or finishing tones and say sentences with the correct intonation

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Space travel"

II. Soạn giải A closer look 1 tiếng Anh Unit 10 lớp 9 Space travel

1. Fill the gaps with the verbs provided. Modify the verb if necessary. Điền vào các khoảng trống với những động từ được cho sẵn. Sửa đổi động từ nếu cần thiết.

Đáp án

1. orbit; 2. experienced; 3. launched; 4. landed; 5. trained;

Hướng dẫn dịch

1. Mất 365.256 ngày để Trái Đất quay quanh Mặt trời.

2. Bạn đã bao giờ trải nghiệm trạng thái không trọng lượng chưa?

3. Một tàu vũ trụ đã được phóng tuần trước.

4. Năm 2014, một rô-bốt tên Philae, một phần của sứ mệnh Rosetta đã hạ cánh thành công trên sao chổi.

5. Bạn có muốn được đào tạo để trở thành một phi hành gia không?

2. Choose a word/phrase in the box to fill each blank. Chọn một từ, cụm từ trong khung để điền vào mỗi khoảng trống.

Đáp án

1. Good health

2. a flight suit

3. parabolic flights

4. operate

5. spacewalks

Hướng dẫn dịch

NHỮNG PHI HÀNH GIA ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Bất cứ ai cũng có thể ứng cử đào tạo để trở thành phi hành gia nếu họ có bằng cấp thạc sĩ khoa học, toán hoặc kỹ sư, kinh nghiệm làm phi công và có sức khỏe tốt. Nếu họ được chấp nhận sẽ có một số giai đoạn đào tạo. Giai đoạn đầu tiên là kiểm tra họ bơi lội trong bộ đồ bay.Họ thực hiện những chuyến bay parapol tạo ra tình trạng không trọng lượng. Họ cũng học nhiều về những hệ thông tàu không gian khác nhau. Ở giai đoạn thứ hai họ được đào tạo để vận hành hệ thống tàu không gian và xử lý những tình huống khẩn cấp. Việc tập huấn thường được diễn ra trong phòng thí nghiệm hồ nước để học viên có thể quen với những hoạt động đoàn đội trong môi trường không trọng lực đã được kích thích để bước đi trong không gian.

3a. Match these space-related idioms to meanings. Nối các thành ngữ liên quan tới vũ trụ với các ý nghĩa của nó.

Đáp án

1-c; 2-a; 3-d; 4-b

b. Now practise saying them with a partner. Bây giờ thực hành nói với bạn của bạn.

Gợi ý:

1. A: How was the concert?

B: It was out of this world. I have never seen such a wonderful concert before.

2. A: How does you feel when visiting the astronomy museum?

B: I feel over the moon. You know, I love astronomy very much.

4. GAME Trò chơi

Which planet of our solar system is described in each sentence? Guess planets and write their names. Hành tinh nào trong hệ mặt trời được miêu tả trong mỗi câu? Đoán và viết tên của những hành tinh đó?

Đáp án

1. Venus

2. Mercury

3. Jupiter

4. Mars

5. Neptune

6. Earth

7. Saturn

8. Uranus

Hướng dẫn dịch

1. Hành tinh này là vật thể sáng thứ hai trong bầu trời về đêm. Chỉ có mặt trăng sáng hơn.

2. Gần mặt trời nhất, hành tinh này rất cực kỳ về ban ngày và cực lạnh về đêm.

3. Hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời có nhiều trọng lực hơn Trái đất và nhiều bão.

4. Hành tinh này có bề mặt phủ bui đỏ và đá và có những dấu hiệu của lũ lụt từ xa xưa.

5. Hành tinh lạnh và tối này xa Mặt trời nhất và mất 165 năm trái đất để quay quanh Mặt trời.

6. Đây là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời được biết là có sự sống.

7. Được gọi là " Trang sức của hệ mặt trời", đây là hành tinh duy nhất mà những chiếc vòng xinh đẹp của nó có thể được nhìn thấy từ trái đất bằng kính thiên văn. Ngày được đặt tên sau hành tinh này.

8. Nhiệt độ không khí của khối băng khổng lồ này có thể thấp xuống âm 224oC, nhiệt độ lạnh nhất của bất cứ hành tinh nào.

5. Practise saying the statements and short dialogues, then listen to the recording and check your pronunciation. Thực hành nói những câu sau và những đoạn thoại ngắn, sau đó nghe băng ghi âm và kiểm tra phát âm.

Bài nghe

6. Work in pairs and ask each other. Thực hành theo cặp và hỏi nhau

* to list the names of the planets in our solar system.

* what you did yesterday.

Hướng dẫn dịch

* liệt kê tên củ những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta

* bạn đã làm gì hôm qua

Gợi ý

- Venus, Mercury, Jupiter, Mars, Neptune, Earth, Saturn, Uranus.

- playing badminton, visit hometown, cook dinner, going out with friends, going shopping, surfing the net,

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space travel A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 525
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm