Looking back Unit 10 lớp 9 Space travel

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Looking Back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 10 lớp 9 Space travel gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 4 có trong trang 56 SGK tiếng Anh 9 mới.

Looking back Unit 10 lớp 9 Space travel

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Complete the sentences using the prompts provided.

(Hoàn thành những câu sau sử dụng từ gợi ý.)

Looking back Unit 10 lớp 9 Space travel

Gợi ý đáp án

1. satellite

2. parabolic flight

3. habitable

4. attach

5. spacecraft

6. meteorites

2. Which verbs go with which phrases?

( Động từ nào đi với các cụm từ sau)

Looking back Unit 10 lớp 9 Space travel

Gợi ý đáp án

1. f

2. d

3. e

4. a

5. c

6. b

3. Complete the following tasks, using the perfect.

( Hoàn thành những bài tập sau, dùng thì hoàn thành)

a. These are the things that Jack had done before his birthday party last week. Report them to your partner.

( Đây là những việc mà Jack đã làm trước bữa tiệc sinh nhật tuần trước. Kể lại với bạn của mình)

Looking back Unit 10 lớp 9 Space travel

Gợi ý đáp án

He had cleaned the house

He had made a cake

He had haung up balloons

b. Look at the following training tasks that Mai had completed before she became a professional astronaut. Report them to your partner.

( Nhìn vào những bài luyện tập sau mà Mai đã hoàn thành trước khi trở thành phi hành gia chuyến nghiệp. Kể lại với bạn của bạn)

Looking back Unit 10 lớp 9 Space travel

Gợi ý đáp án

She had passed a swimming test

She had learnt about the ISS

She had studied spacecraft systems

She had experienced microgavity

4. Circle the best answer.

(Khoanh tròn đáp án đúng nhất.)

Looking back Unit 10 lớp 9 Space travel

Gợi ý đáp án

1. x

2. who

3. which

4. x

5. where

6. that

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space travel Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 208
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm