Unit 4 lớp 9 Project

Soạn SGK tiếng Anh 9 mới Unit 4 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit hướng dẫn giải bài tập 1 SGK trang 49 tiếng Anh lớp 9 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- make a poster presenting a past tradition or pastime

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Life in the past”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Project

PRESERVING THE PAST BẢO TỒN QUÁ KHỨ

Life has changed a lot over the past 50 years, and there are many good pastimes which seem to be dying out. Work in groups and

* search for a past tradition or pastime which you highly appreciate

* give reasons why you like it

* work out a plan to help preserve it

Then make a poster presenting your ideas and share it with your class.

Hướng dẫn dịch

Cuộc sống đã thay đổi nhiều suốt 50 năm qua. Có nhiều điều tốt đẹp đang mất dần. Hãy làm việc nhóm và

* tìm kiếm những giá trị truyền thống mà bạn đánh giá cao

* đưa ra lí do

* đưa ra kế hoạch để bảo tồn

Làm một tấm áp phích thuyết trình ý tưởng của mình và chia sẻ với cả lớp

Gợi ý

Life has changed a lot over the past 50 years and there are many good pastimes and traditions such as folk music, folk games, paintings… But the tradition that I appreciate is writing letters because of some reasons: In the past, writing letters was such an important means of communication to contact people with people. As far as I know in the past Ho Chi Minh president used to use letters to contact with his comrade to make a plan for upcoming resistance. Otherwise, I feel very surprised and interested when I open a letter with some tiny stickers. Writing to friends and family was a great to keep in touch. It also enabled me to practice my literacy skills and communicate effectively. Writing letters can be seen as a gift because someone has taken his/her time to write, think and express love. But now, this pastime seems to be dying out. Technology is growing, so people communicate by email more than writing a letter. In conclusion, you should write a letter to your friends or family in your free time to preserve them for future generations, I am sure that it will be very interesting.

Hướng dẫn dịch

Cuộc sống hơn 50 năm qua đã có nhiều thay đổi và có nhiều thú tiêu khiển, truyền thống tốt đẹp như văn nghệ dân gian, trò chơi dân gian, vẽ tranh… Nhưng truyền thống mà tôi coi trọng là viết thư tay vì một số lý do: Ngày xưa viết thư là như vậy, một phương tiện giao tiếp quan trọng để liên lạc giữa người với người. Theo tôi được biết ngày xưa chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng thư liên lạc với đồng chí của mình để vạch ra kế hoạch cho cuộc kháng chiến sắp tới. Mặt khác, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú khi tôi mở một bức thư với một số nhãn dán nhỏ. Viết cho bạn bè và gia đình là một điều tuyệt vời để giữ liên lạc. Nó cũng giúp tôi rèn luyện kỹ năng đọc viết và giao tiếp hiệu quả. Viết thư có thể được xem như một món quà vì ai đó đã dành thời gian của mình để viết, suy nghĩ và bày tỏ tình yêu thương. Nhưng bây giờ, trò tiêu khiển này dường như đang dần chết đi. Công nghệ ngày càng phát triển nên mọi người giao tiếp bằng email nhiều hơn là viết thư. Thật vậy, bạn nên viết một bức thư cho bạn bè hoặc gia đình của bạn vào thời gian rảnh rỗi của bạn để lưu giữ chúng cho các thế hệ sau, tôi tin chắc rằng nó sẽ rất thú vị.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
6 1.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm