Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started

Getting Started Unit 12 lớp 9

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 12 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 12 lớp 9 My Future Career gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 3 có trong trang 70 71 SGK tiếng Anh 9 mới.

Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe

Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started

a. Put a word/phrase from the box under each picture.

(Đặt từ/ cụm trong khung dưới mỗi bức tranh.)

Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. lodging manager

2. event planner

3. customer service staff

4. housekeeper

5. tour guide

6. biologist

b. Find a word/phrase in the conversation that means

(Tìm một từ/ cụm từ trong bài đối thoại có nghĩa là)

Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. GCSE

2. vocational subjects

3. academic subjects

4. applied approach

5. tourism

6. leisure

c. Tick (√) true (T), false (F), or not given (NG)

(Đánh dấu (√) vào đúng (T), sai (F), hoặc không có thông tin (NG).)

Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. T

2. F

3. F

4. NG

5. T

6. F

2. a Look at the phrases and cross out any noun/noun phrase that doesn't go the verb.

(Nhìn vào những cụm từ và gạch bỏ những danh từ/ cụm danh từ không đi với động từ.)

Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. a job

2. leisure time

3. a job

4. a living

2b. Complete each of the following sentences with a collocation in 2a . Note that one is not used. You may have to change the forms of the collocations to fit the sentences.

(Hoàn thành mỗi câu sau đây với một cụm từ hòa hợp ở phàn 2a. Chú ý có 1 từ không dùng. Bạn có thể phải thay đổi dạng của cụm từ đó để phù hợp với câu.)

Tiếng Anh 9 Unit 12 Getting Started

Gợi ý đáp án

1. take/ do (an English) course

2. doing a nine-to-five job

3. work flexitime

4. earns money/ earns a living

5. did a course/ took a course

6. work overtime

3. GAME: WHAT'S MY JOB? (Trò chơi: Công việc của tôi là gì?)

In groups, take turns to think of a job. The others can ask Yes/No questions to find out what that job is.

(Trong nhóm, thay phiên nhau nghĩ về một công việc. Những bạn khác hỏi câu hỏi Yes/ No để tìm ra công việc đó là gì )

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 12 A Closer Look 1 MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 12 Getting Started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 282
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm