Unit 6 lớp 9 A closer look 1

Lời giải A closer look 1 SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 6 Viet Nam Then and Now dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 9 Viet Nam Then and Now A closer look 1 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 62 - 63 SGK tiếng Anh 9 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Use the lexical items related to traditional crafts and places of interest in an area

- Say sentences with correct stress on the content words

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “Viet Nam Then and Now”.

- Stress on all the words in sentences

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 6 A closer look 1

Vocabulary

1. Put one word/phrase under each picture. Đặt 1 từ/cụm từ dưới mỗi bức tranh.

Đáp án

1. tram - xe điện

2. flyover - cầu vượt

3. elevated walkway - đường bộ trên cao

4. skytrain - tàu trên không

5. underpass - đường chui

6. tunnel - đường hầm

2. Fill in each blank with a suitable word from 1, making them plural where necessary. Điền mỗi vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp từ bài 1, để dạng số nhiều khi cần thiết.

Đáp án

1 - tunnel

2 - elevated walkways

3 - flyover

4 - skytrain

5 - underpass

6 - tram

Hướng dẫn dịch

1. Đường hầm Hải Vân dài 6.28 km.

2. Nhờ đường đi bộ trên cao, người đi bộ có thể an toàn hơn nhiều.

3. Cầu vượt là cầu nối một con đường qua một con đường khác.

4. Đường tàu trên không được biết đến như là một cầu tàu trên không.

5. Đường hoặc lối đi dưới đường khác hoặc đường ray được gọi là đường hầm.

6. Tiếng ồn của xe điện Hà Nội vào những năm 1970 đã đi sâu vào ký ức của mọi người dân.

3. Match each word/phrase in the left column with the definition in the right one. Nối mỗi từ/cụm từ ở cột trái với định nghĩa ở cột phải.

Đáp án

1 - f; 2 - b; 3 - e; 4-  d; 5 - c;  6 - a;

4. Fill each gap with a word/phrase in 3. Điền 1 từ/cụm từ ở bài 3 vào chỗ trống.

Đáp án

1 - extendend family

2 - sympathetic

3 - obedient

5 - nuclear family

6 - cooperative

Pronunciation

Stress on all the words in sentences

5. Write each sentence in the box next to its pattern. Then listen, check, and repeat.  Viết mỗi câu trong bảng vào bên cạch biểu tượng. Sau đó nghe , kiểm tra và nhắc lại.

Bài nghe

Đáp án

OO: I know! ; That long?; Don’t cry

OoO: Go away!

OOo: Keep going!

OOO: Don’t turn left!

6. What would you say in each situation? Make a sentence for each picture. Write a stress pattern under the picture. Then practise reading all the sentences aloud. Bạn nên làm gì trong các tình huống sau? Viết mỗi câu 1 bức tranh. Viết trọng âm dưới những bức tranh đó. Sau đó thực hành đọc to tất cả các câu.

Đáp án

1. Be quiet! OOo.

Don't talk! OO

2. Don't turn right! OOO.

3. Wake up! OO.

Get up! OO.

4. Smile please! OO.

Say cheese! OO.

5. Don't cry! OO.

6. Look out! OO.

Look ahead! OoO

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam Then and Now A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 1.389
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm