Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Viet Nam Then and Now

Unit 6: Viet Nam Then And Now là bài học cuối cùng kết thúc chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 chương trình mới học kì 1 lớp 9 năm 2019 - 2020. Bài học xoay quanh chủ đề Viet Nam Then and Now - Việt Nam xưa và nay giúp các em học sinh lớp 9 tích lũy thêm vốn Từ vựng tiếng Anh và cấu trúc câu hay nhắc đến trong Unit 6 hiệu quả.

* Xem lại Từ vựng tiếng Anh lớp 9 mới Unit 6:

- Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Viet Nam Then And Now

Tiếng Anh 9 Unit 6: Viet Nam Then And Now

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 6 Phonetics có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 mới theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều từ vựng có trong Unit 6 tiếng Anh 9 mới: Viet Nam Then And Now giúp các em học sinh ghi nhớ Từ mới tiếng Anh Unit 6 hiệu quả.

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1:

A. listened

B. stayed

C. opened

D. wanted

Question 2:

A. frustrated

B. cooked

C. embarrassed

D. depressed

Question 3:

A. multicultural

B. conduct

C. stuck

D. fabulous

Question 4:

A. what

B. where

C. whole

D. why

Question 5:

A. meat

B. reading

C. bread

D. seat

Question 6:

A. writes

B. makes

C. takes

D. drives

Question 7:

A. never

B. often

C. when

D. tennis

Question 8:

A. needed

B. watched

C. stopped

D. talked

Question 9:

A. ethic

B. thanks

C. these

D. birthday

Question 10:

A. open

B. doing

C. going

D. cold

Question 11:

A. out

B. round

C. about

D. would

Question 12:

A. listened

B. stayed

C. wanted

D. played

Question 13:

A.sandals

B.compartment

C.tram

D.manual

Question 14:

A.trench

B.pedestrian

C.exhibition

D.tunnel

Question 15:

A. exhibition

B. exist

C. example

D. examination

Đáp án

1. D2. A3. D4. C5. C
6. D7. B8. A9. C10. B
11. D12. C13. B14. D15. B

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Phonetics kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 721
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm